https://skyresponse.com/wp-content/uploads/2021/01/EliotProtect_imincontrol.png
News / Eliot ansluter sig till Skyres...

Eliot ansluter sig till Skyresponse nätverk

Skyresponse har värvat en ny medlem till sitt nätverk av lösningsleverantörer i Sverige. Eliot verkar inom sektorn för smarta...

Skyresponse har värvat en ny medlem till sitt nätverk av lösningsleverantörer i Sverige. Eliot verkar inom sektorn för smarta fastigheter och har ett gott renommé som leverantör av smart teknik till både företag och konsumenter. Tillsammans med Skyresponse är en ny lösning på väg.

Ytterligare ett steg in på en ny marknad

Eliot, en leverantör av lösningar inom sektorn för smarta fastigheter, anslöt sig nyligen till Skyresponse ekosystem. Med Skyresponse molnbaserade larmhanteringslösning, inklusive dess app, kommer Eliot att kunna erbjuda skalbara larmlösningar under sitt egna varumärke. Partnerskapet markerar ytterligare ett steg in på den svenska smarta fastighet- och proptech-sektorn för Skyresponse. Eliots långa erfarenhet och stora kunskapsbank utgör en stadig grund och skapar goda förutsättningar för vidare utforskning av ett marknadssegment som växer mer och mer för varje dag.

”Vi är väldigt glada över att Skyresponse partnernätverk växer på nya marknader såsom sektorn för smarta fastigheter. Eliot är en värdefull tillgång i vårt nätverk och blir en förstärkning när det kommer till kunskap och erfarenhet. Tjänsterna som utvecklas med Skyresponse plattform gör det möjligt för slutanvändaren att få kostnadseffektiva säkerhetstjänster samt en flexibel larmhanteringslösning.”

Marcus Ullholm, Affärsområdeschef, Skyresponse AB

Eliot på marknaden för säkerhetstjänster

Eliot kommer snart att lansera en professionell och lättillgänglig lösning inom säkerhetstjänster. Initialt kommer lösningen att innehålla sensorer för rök och vatten, anslutna till Skyresponse plattform där larmen kommer distribueras. Informationen kan skickas till utvalda mottagare, grupper eller titlar och vid behov eskaleras till anslutna certifierade svarscenter. Lösningen möjliggör reducerade kostnader för försäkring och reparation.

”Eliot utökar för närvarande sina erbjudanden inom säkerhetstjänster och partnerskapet med Skyresponse förkortar avsevärt go-to-market-perioden eftersom deras plattform erbjuder rätt verktyg och skalbarhet för att vi ska kunna bygga våra nya lösningar.”

Jonas Kristiansson, VD på Eliot Universe AB

Om Skyresponse & Eliot

Skyresponse och Eliot har en gemensam ambition i att förbättra och öka människors livskvalitet och säkerhet med hjälp av teknik.

Med många års erfarenhet i ryggen erbjuder Eliot smarta tekniklösningar till både företag och konsumenter för att förbättra, förenkla och öka säkerheten i deras liv. De är verksamma i Sverige med huvudkontor i Stockholm, med har även en lokal närvaro i Uppsala, Linköping, Malmö och Göteborg. Eliot grundades 2018, som en spin-off från installationsföretaget El Finess.

Skyresponse grundades 2012 och är ett svenskt teknikföretag som tillhandahåller larmhantering i syfte att skapa trygghet i en sammankopplad värld. Vi verkar för stunden främst inom personlig vård (inklusive äldreomsorg) samt inom personlig säkerhet, men har på senare tid även börjat verka inom sektorn för smarta fastigheter och andra IoT-områden. Med hjälp av vår decentraliserade och molnbaserade IT-plattform vidarebefordrar vi larminformation från digitala, uppkopplade enheter och system till utvalda svarscenter. Hela systemet styrs av standardiserade och väldokumenterade API:er som kan användas av alla som vill utnyttja de unika funktionerna i Skyresponse plattform. Vi använder en indirekt försäljningsmodell och arbetar med mer än 15 kanalpartners i åtta länder. Sammanfattningsvis hanterar vi strax över 4 miljoner larm i månaden för mer än 450 slutkunder över hela Europa.

För mer information, vänligen besök www.skyresponse.com eller www.eliotprotect.com