Alla nyheter

Vad är nytt inom hälso- och sjukvård teknik? Artikeln handlar om utvecklingen av den teknikstödda vården inom äldreomsorgen. Idag finns det lös(...)
Läs mer
Allt du behöver veta om IoT inom smart sjukvård Artikeln handlar om Teknikstödd vård och beskriver många nya innovationer som syftar till att tillgo(...)
Läs mer
Teknikstödd vård – en växande marknad Artikeln handlar om teknik stödd vård (TEC) är ett paraplybegrepp som används för att beskriva tele(...)
Läs mer
Vilka är fördelarna med smarta kameror inom äldreomsorgen? Artikeln handlar om fördelarna med smarta kameror inom äldreomsorgen. Samt hur smarta kameror kan lö(...)
Läs mer
Utforska fördelarna med moderna lösningar för televård Artikeln beskriver fördelarna med moderna lösningar för televård och deras betydelse för vård och om(...)
Läs mer
Övergå till smarta lösningar idag inom äldreomsorgen Artikeln handlar om smarta lösningar i dagens äldreomsorg. Några av de smarta lösningar som finns ti(...)
Läs mer
Artificiell intelligens och dess roll i framtidens äldreomsorg Artikeln handlar om Artificiell intelligens (AI ) och vad det betyder för äldreomsorgens framtid. Sa(...)
Läs mer
Personlig vård: Vikten av att möta patienternas och vårdtagarnas behov Artikeln beskriver hur nya innovationer och tekniska framsteg som finns tillgängliga idag har en pos(...)
Läs mer