https://skyresponse.com/wp-content/uploads/2023/01/artificial-intelligence.jpg
News / Artificiell intelligens och de...

Artificiell intelligens och dess roll i framtidens äldreomsorg

Artikeln handlar om Artificiell intelligens (AI ) och vad det betyder för äldreomsorgens framtid. Samt hur den kommer att påverka vårdbranschen i allmänhet. 

Bara under det senaste decenniet har vi sett hur snabbt tekniken har drivit lösningarna inom vårdbranschen framåt. Vi har gått från gamla och föråldrade analoga enheter till avancerade lösningar som exempelvis bärbara monitorer och sensorer i form av skor, armband och hängsmycken) till smarta lösningar som kan fungera i samverkan och erbjuda moderna lösningar till de utmaningar som finns inom vårdbranschen.

I dag ser tillgången till artificiell intelligens (AI) ut att ytterligare driva branschen framåt, för att tillhandahålla lösningar och system som uppfyller behoven hos både vårdgivare och vårdtagare.

 

AI idag och vad det betyder för äldreomsorgens framtid

Innan vi tar en djupgående titt på den artificiella intelligensens roll inom äldreomsorgen är det viktigt att definiera vad artificiell intelligens exakt är och hur den kommer att påverka vårdbranschen i allmänhet. 

Britannica definierar artificiell intelligens som ”förmågan hos en digital dator eller datorstyrd robot att utföra uppgifter som vanligtvis associeras med intelligenta varelser.  De förklarar vidare att termen ofta används för att utveckla system som är utrustade med intellektuella processer som liknar människans, till exempel förmågan att resonera, lära sig av tidigare erfarenheter eller till och med upptäcka mening.

Investopedia definierar också AI som ”simulering av mänsklig intelligens i maskiner som är programmerade att tänka som människor och efterlikna deras handlingar”. Enkelt förklarat försöker AI imitera och kopiera mänskligt beteende och mänsklig intelligens för att lösa olika problem och utmaningar. 

Inom äldreomsorgen kan detta ske i form av en smart kamera som endast är schemalagd och programmerad för övervakning på nattetid, vilket tar bort behovet av nattliga besök som avbryter patienternas sömn. Detta kan också ske i form av en kamera eller en sensor som kan studera och lära sig specifika mönster i en persons beteende och varna vårdpersonalen när systemet upptäcker ett ovanligt mönster.

Moderna radarsystem kan också upptäcka fall och förhindra att de inträffar i framtiden, med hjälp av data från patienten som talar om för systemet eller vårdpersonalen, vilka mönster och varningssignaler som skett innan ett fall. Effektiviteten hos dessa lösningar är starkt beroende av tillgången till data från patienter och vårdtagare.  

Eftersom dessa system och lösningar är relativt nya och fortfarande ovanliga möts de förståeligt nog av tvivel och cynism, och vissa är fortfarande tveksamma till att förlita sig på sådan teknik. Detta väntas dock bli bättre i takt med att de lösningar och system som finns tillgängliga idag fortsätter att mogna och att de äldre långsamt accepterar dessa innovationer.

 

Betydelsen av att byta bort från analoga plattformar och system

De flesta teletjänster i Europa bygger fortfarande på trådbundna och analoga lösningar. Att byta eller i alla fall göra de nödvändiga förberedelserna så tidigt som möjligt kan därför vara till fördel för leverantörerna i det långa loppet, särskilt med tanke på att det idag finns många kompetenta plattformsleverantörer. Det är uppenbart att tekniken driver vårdbranschen snabbt framåt och vissa leverantörer som fortfarande förlitar sig på föråldrade lösningar kan få svårt att hålla samma takt. 

Vissa leverantörer kan även vägra att ens överväga att byta tidigt, eftersom deras larmsystem som bygger på analoga plattformar verkar fungera bra för dem. Att vägra att byta tidigt innebär dock flera risker, särskilt med tanke på att den fullständiga övergången från analog till digital teknik som ska ske i Storbritannien år 2025.

Att inte byta idag innebär även att man går miste om moderna och innovativa lösningar som finns tillgängliga  inom äldreomsorgen idag. Till exempel finns det nu läkemedelssrobotar , smarta kameror som inte innebär några integritetsrisker, smarta sensorer för blöjor som kan fastställa mättnadsnivåer och system med fallsensorer som exakt och tillförlitligt kan upptäcka fall och förhindra att de inträffar igen i framtiden. 

Idag finns det också smarta röststyrda assistenter som kan arbeta tillsammans med andra smarta enheter som är integrerade i systemen på äldreboenden och vårdhem, som kan hantera ljud, ljus och exempelvis värme.  

 

Dra nytta av innovativa lösningar för vårdbranschen redan idag med Skyresponse

Skyresponse erbjuder en 100 % molnbaserad och framtidssäker plattform som är byggd med interoperabilitet och skalbarhet i tankarna, vilket gör det möjligt för leverantörer att smidigt övergå från analoga system till moderna och digitala plattformar och samtidigt integrera nya produkter och enheter i takt med att de blir tillgängliga på marknaden.

Med tanke på hur snabbt tekniken förändras och påverkar äldreomsorgens framtid är det lika viktigt att samarbeta med en kompetent plattformsleverantör för att vårdgivare ska kunna dra nytta av dessa innovationer och bättre möta patienternas behov i nuläget.