https://skyresponse.com/wp-content/uploads/2023/01/overvaknings-kamera.jpg
News / Vilka är fördelarna med smarta...

Vilka är fördelarna med smarta kameror inom äldreomsorgen?

Artikeln handlar om fördelarna med smarta kameror inom äldreomsorgen. Samt hur smarta kameror kan lösa integritetsproblem.

Inom äldreomsorgen finns det en mängd utmaningar som beror på integritetsproblem, till exempel motvilja mot att införa övervakningssystem och lösningar för falldetektering, eftersom traditionella lösningar för detta ändamål innebär videoinspelningar och övervakning även i de privata delarna av ett hus eller ett vårdhem.

Idag finns det smarta kameralösningar som syftar till att lösa dessa typer av utmaningar samtidigt som de ger fler fördelar och stärker både vårdgivare och vårdtagare.   

 

Funktioner och fördelar med smarta kamerasystem                                                             

En av de nyare och mer avancerade lösningarna som finns tillgängliga idag är den smarta kameran, som ger vårdgivarna mycket fler alternativ än tidigare. Den smarta kameran tar även hand om problem och frågor inom övervakning som gamla, analogbaserade system helt enkelt inte kan lösa.

 

Några av fördelarna med att införa smarta kameror och smarta övervakningssystem inom äldreomsorgen är följande:  

  • Minskade driftskostnader – med avancerade kameror för nattövervakning – implementerade genom smarta vårdlösningar  kan vårdgivare förvänta sig lägre kostnader genom effektivare arbetsmiljö. Detta är möjligt eftersom dessa nattkameror har möjlighet att övervaka patienter på natten och fungerar som motsvarighet till nattliga besök av vårdpersonal.  

 

  • Säker och diskret övervakning – de smarta kamerorna kan konfigureras så att de endast är riktade mot taket eller mot ett hörn i ett rum – utom under schemalagda perioder av övervakning. De moderna övervakningslösningarna respekterar vårdtagarna, vilket är en viktig aspekt när det gäller integritet. Detta uppfyller en av de viktigaste kraven inom patientövervakning. 

 

  • En bättre helhetsupplevelse för patienterna – eftersom kamerorna kan fungera som nattliga besök. Det är en positiv aspekt att vårdtagarna inte behöver väckas mitt i natten. Dessutom visar resultatet av implementation av smarta kameror på att antalet fallolyckor minskat. Detta då patienten inte väcks på samma sätt som vid ett fysiskt besök. Ett uppvaknande kan trigga igång ett behov att besöka toaletten, där flertalet fallolyckor sker, och dessa minskar således med övervakning via smart kamera.
  • Mer än bara övervakning – när kamerorna implementeras via skalbara och molnbaserade plattformar kan de fungera i synergi med andra smarta lösningar som radar, som tillförlitligt kan upptäcka och förebygga fall och på så sätt skapa en säkrare och tryggare miljö för äldre. Fullt anpassningsbara funktioner – när de integreras via en smart plattform kan de smarta kamerorna konfigureras till vilken funktion som helst för att uppfylla användarens individuella behov.

 

Ovanstående är bara några av fördelarna med de smarta kameror som finns tillgängliga idag. I och med införandet av nyare lösningar som arbetar tillsammans med övervakningssystem, förväntas dessa fördelar öka ytterligare.

Kort sagt är smarta kameror allt-i-ett-lösningar som löser flera problem och tar itu med många frågeställningar på en och samma gång. 

Förutom smarta kameror kan även andra moderna lösningar implementeras idag, till exempel radarsystem för falldetektering, smarta läkemedelsrobotar och till och med sensorer som kan placeras på utsidan av en inkontinensbinda för att noggrant övervaka mättnadsnivåerna.

 

Det nuvarande landskapet för smarta system inom vården

För närvarande är det bara ett fåtal länder i Europa som helt och hållet har inför smarta lösningar. I dagsläget förlitar sig majoriteten av användarna på vårdmarknaden i Storbritannien fortfarande på analoga system.

Tillgången till 100% molnbaserade plattformar idag gör det dock möjligt för vårdgivare i Storbritannien att övergå direkt från traditionella analoga plattformar till smarta lösningar, och på så sätt även hoppa över till en övergång till olika digitala lösningar, om de inte så önskas .   

 

Uppgradering och övergå från traditionella lösningar 

De flesta vårdsystem och lösningar som används idag är fortfarande baserade på analoga plattformar. Även om dessa system kan ha tjänat dig väl tidigare, bör både vårdgivare och äldre eller andra i behov av vård som bor hemma, verkligen överväga att välja bort dessa gamla, föråldrade system med tanke på fördelarna med att införa moderna lösningar och plattformar.   

Enligt planerna ska den totala analoga nedsläckningen ske i Storbritannien år 2025, vilket innebär att det är oundvikligt att den totala analoga nedsläckningen närmar sig med stor hastighet. När detta sker kommer system som bygger på analoga plattformar helt enkelt att upphöra att fungera. Om man inte förbereder sig i förväg för detta innebär det dessutom stora risker för både vårdgivare och vårdtagare.

Som en lösning kan vårdgivare välja att övergå direkt till smarta vårdsystem idag, särskilt i och med tillkomsten av kraftfulla molnbaserade plattformar som tillåter användare att gå över från gamla system så smidigt som möjligt.

 

Implementera moderna smarta vårdlösningar idag med Skyresponse

Eftersom de äldre generationerna föredrar att stanna hemma och dessutom är mer mottagliga för digitala enheter idag är det viktigt att göra deras upplevelse så trevlig som möjligt. Dessa nyare och mer innovativa lösningar kan ge dem exakt vad de behöver och kan skräddarsys ytterligare för att hantera eventuella framtida problem och oförutsedda utmaningar.

Dessa moderna smarta vårdsystem kan implementeras sömlöst med Skyresponse, genom dess molnbaserade plattform som är byggd med skalbarhet och interoperabilitet i fokus.   Ännu viktigare är att plattformen är framtidssäker, vilket gör det möjligt för användarna att fritt utöka sina system med nyare produkter för att möta deras individuella specifika behov idag och imorgon.