https://skyresponse.com/wp-content/uploads/2023/01/2023.jpg
News / Vad är nytt inom hälso- och sj...

Vad är nytt inom hälso- och sjukvård teknik?

Artikeln handlar om utvecklingen av den teknikstödda vården inom äldreomsorgen. Idag finns det lösningar som använder artificiell intelligens ( AL) och fjärrstyrd patientövervakning (RPM).

Trenderna inom hälso- och sjukvårds tekniken utvecklas ständigt. Just nu förmodligen snabbare än någonsin. Bara under de senaste åren har vi sett många nya innovationer. Utifrån det kan vi se hur sjukvården kommer att fortsätta att utvecklas i framtiden.     

I takt med att patienternas och vårdpersonalens behov och krav fortsätter att öka, utvecklas den teknik som redan finns tillgänglig fortlöpande och görs bättre, effektivare och säkrare. Detta viktiga framsteg kommer inte bara att lösa allvarliga utmaningar inom hälso- och sjukvården. Utan kommer även att ge fler övergripande möjligheter för både patienter och sjukvårdspersonal. 

Innovationerna och utvecklingen tillämpas bland annat inom äldreomsorgen. En del av lösningarna använder redan artificiell intelligens. Vilket ger vårdgivarna möjlighet att tillämpa ett mer personligt bemötande av patienter och vårdtagare.  

 

 

Utforska nya trender inom hälso- och sjukvårdsteknik

Fjärrstyrd patientövervakning (RPM)

Fjärrstyrd patientövervakning eller fjärrstyrd patienthantering beskrivs allmänt som ett sätt att tillhandahålla hälso- och sjukvård genom att använda teknik, för att samla in data från patienten utanför konventionella hälso- och sjukvårdsmiljöer. RPM använder anslutna elektroniska verktyg, enheter och system för att registrera personliga hälsouppgifter och medicinska uppgifter. De medicinska uppgifterna samlas på en enda plats eller i en databas som sedan kan granskas av leverantören eller av sjukvårdspersonal på en annan plats.

Fjärrstyrd patientövervakning är inte direkt ett nytt koncept. Men de begränsningar och utmaningar som uppstod till följd av COVID-19-pandemin drev snabbt på utvecklingen av RPM. Vilket har gjort det till en viktig del av vården i dag. En studie som publicerades 2021 av BMJ visade att virtuell vård  och automatiserad fjärrövervakning var förknippade med minskad smärta. Samt studien visade på en stor ökning av upptäckt och korrigering av läkemedelsfel.

Definitionen och beskrivningen av patientövervakning på distans kan likna telemedicin och kan till en början skapa förvirring. Särskilt eftersom telemedicin i stort sett täcker samma områden. För att kunna skilja patientövervakning på distans från telemedicin, hänvisar RPM till användningen av teknik för att underlätta insamling av data och information från patienten. Telemedicin har däremot en mycket bredare täckning, där patientövervakning på distans även ingår. 

Även om begreppet telemedicin kan användas när man hänvisar till patientövervakning på distans omfattar det inte enbart RPM, utan kan även hänvisa till andra former av sjukvård. Dessutom är patientövervakning på distans särskilt användbart inom äldrevården. Eftersom den ger patienter och andra vårdtagare större frihet och självständighet. 

Detta tack vare de nya innovationerna, som gör det möjligt att vid behov kontinuerligt övervaka klientens hälsotillstånd. I händelse av en nödsituation kan larmcentraler eller vårdgivare larmas snabbt. Särskilt med tillgången till molnbaserade plattformar som gör det möjligt för användarna att hantera situationen. Oavsett var patienten de befinner sig vid tidpunkten för det aktiverade larmet. 

 

 

Telemedicin   

Med telemedicin avses generellt sett distribution och tillhandahållande av hälsorelaterade tjänster och information som genomförs med hjälp av informations- och telekommunikationsteknik och plattformar. Telemedicin gör det möjligt för patienten och vårdgivaren att ha kontakt med varandra. Vårdgivaren kan ingripa, ta emot patienter på distans och övervaka dem. Detta oberoende av avståndet mellan patienten och vårdgivaren.    

Enkelt uttryckt är telemedicin en metod för att ge vård till patienter på distans, när vårdgivaren och patienten eller vårdtagaren inte är fysiskt närvarande. Med telemedicin kan patienterna dra nytta av minskade väntetider och samtal från exempelvis hemmet. Telemedicin kan i vissa fall bidra med lägre kostnader jämfört med traditionella och konventionella medicinska konsultationer. Patientuppgifter är också skyddade och hålls konfidentiella, eftersom de flesta leverantörer använder säkra plattformar när de utför sådana konsultationer.  

Tack vare telemedicinens virtuella och fjärrstyrda karaktär får patienterna tillgång till medicinska konsultationer i situationer där detta normalt sett inte skulle vara möjligt. Det leder  i slutänden till att dessa fördelar resulterar till förbättrade hälsoresultat. 

Telemedicin kan inte betraktas som en ny företeelse, precis som patientövervakning på distans. COVID-19-pandemin har drivit på efterfrågan på telemedicin. Den globala marknaden för telemedicin förutspås växa till 396,76 miljarder dollar år 2027.  Varken patientövervakning på distans eller telemedicin ska förväxlas med telehälsa. Som är det egentliga paraplybegreppet, under vilket båda dessa tjänster faller under, bland andra hälsovårdstjänster. 

 

Artificiell intelligens (AI)

Som tidigare nämnts är artificiell intelligens fortfarande en av de mest relevanta aspekterna av modern teknik och används redan i vissa lösningar inom äldreomsorgen. Exempel på detta är kameror och sensorer som kan analysera och lära sig specifika mönster i en persons beteende och på så sätt varna vårdpersonalen när systemet upptäcker ett ovanligt eller avvikande mönster. När dessa lösningar integreras genom en smidig plattform för larmhantering kan de potentiellt upptäcka och förebygga nödsituationer.

 

 

 

Implementera moderna och avancerade tekniska lösningar för hälso- och sjukvården med Skyresponse 

I takt med att de tekniska framstegen inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg blir mer tillgängliga på marknaden i dag måste lösningsleverantörerna också förstå vikten av molnbaserade plattformar som en kompetent plattform. Dessa platformar gör det möjligt för dem att sömlöst integrera dessa moderna lösningar i sina system.   

Skyresponse erbjuder en 100 % molnbaserad, säker, interoperabel och skalbar plattform som gör det möjligt för leverantörerna att vara redo för framtiden och att kunna erbjuda unika lösningar. 

Skyresponse är en pålitlig partner för vårdgivare inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Via Skyresponse plattform har det hanterats över 200 miljoner larm och event sedan lansering.