https://skyresponse.com/wp-content/uploads/2023/01/elderly-woman.jpg
News / Teknikstödd vård – en vä...

Teknikstödd vård – en växande marknad

Artikeln handlar om teknik stödd vård (TEC) är ett paraplybegrepp som används för att beskriva telemedicin och televård. Samt hur man kan använda dessa tjänster, system och plattformar inom vården och äldreomsorgen.

Vad exakt är teknikstödd vård? Innan vi gör en djupdykning i detaljerna och särdragen på dagens marknad. Det är  viktigt att definiera vad teknikstödd vård är och vad som ligger inom området. Teknikstödd vård (TEC) är ett paraplybegrepp som används för att beskriva telemedicin och televård. Men även elektroniska, mobila och digitala hälsovårdstjänster.

Genom att utnyttja dessa tjänster, system och plattformar kan vården av patienter med kroniska sjukdomar bli bekväm, effektiv och kostnadseffektiv för både vårdgivare och vårdtagare.     

De bärbara sensorerna kan komma i olika former. Till exempel i form av skor, armband och hängsmycken. Föremålen spårar patienternas status på ett konsekvent och tillförlitligt sätt och kan utlösa ett larm för att uppmana vårdpersonal och andra aktörer att agera i nödsituationer.  

I dag kan patienterna till och med få hjälp av robotar när det gäller medicinering. Vilket gör det möjligt för dem att strikt och korrekt följa sin dosering av medicin.    

NHS Highland definierar också teknikstödd vård som ”användning av teknik för att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster till människor i deras egna hem eller nära hemmet, för att hjälpa människor att leva så självständigt och säkert som möjligt”.

 

Den nuvarande situationen när det gäller teknikstödd vård – och vad det innebär för vårdgivarna 

I dag kan man observera en fortsatt stadig tillväxt på den digitala och smarta marknaden för teletjänster. Även om den stora majoriteten av användarna i Europa fortfarande är anslutna till analoga lösningar.

I dagsläget har Norden helt och hållet anammat smarta lösningar. Detta innebär att leverantörer i Storbritannien kan göra detsamma och övergå direkt till smarta lösningar från analoga plattformar. Dessutom kan övergången till digitala lösningar ske smidigt och enkelt tack vare möjlighet till molnbaserade och mycket kompetenta plattformar idag. De moderna plattformarna är skalbara i flera avseenden. Till exempelvis antalet kunder, antalet användare och till och med antalet anslutna enheter. Vilket gör det möjligt för vårdgivare och andra lösningsleverantörer att bygga sitt system enligt sina specifika behov.

År 2025 kommer den digitala övergången att genomföras i Storbritannien. Och i Europa till 2035, vilket innebär att analoga system kommer att försvinna. Denna oundvikliga händelse spelar en viktig roll för skiftet på marknaden för teknikstödd vård. Detta eftersom en så tidig övergång som möjligt från analoga plattformar och lösningar kan minska riskerna som  den analoga nedsläckningen medför.  

 

Teknikens avgörande roll inom televård och äldreomsorg    

De alternativ som står till buds för både vårdgivare och vårdtagare har utökats avsevärt under det senaste året. Särskilt tack vare den teknikstödda vården. Detta förväntas fortsätta att utvecklas allt eftersom nya produkter och lösningar ständigt utvecklas för att lösa specifika problem och utmaningar inom äldreomsorgen.

En av de största bekymren bland äldre, när det gäller att fullt ut acceptera teknik för teletjänster och falldetektering är integriteten. Detta är något som kan åtgärdas genom att använda och införa mycket avancerade smarta övervakningskameror .  De kan programmeras så att de endast vänder sig mot taket eller vissa delar av rummet, med undantag för schemalagda ”övervakningsbesök”.                                                                                                         

Dessa lösningar kan implementeras i ett system som även använder radarsystem för falldetektering.  Vilket i slutändan ger de äldre patienterna och vårdtagarna en säker miljö med tillförlitliga övervakningslösningar.

Förutom dessa lösningar finns det idag även innovativa lösningar för att öka livskvaliteten. Som smarta inkontinens-sensorer. Dessa kan noggrant övervaka inkontinensskyddets mättnadsnivåer. Vilket leder till färre onödiga inspektioner och byten av lakan. Ännu viktigare är att noggrann övervakning av sådana mättnadsnivåer även kan förebygga sår.

Konceptet med vård när som helst och var som helst skulle inte heller vara möjligt utan de tekniska framstegen. Kort man säga att vård när som helst och var som helst gör det möjligt för vem som helst som har tillgång (och rättighet) till övervaknings- eller larmhanteringssystemet. Inklusive vårdpersonal, insatscentraler eller anhöriga till patienten. De kan hantera och eskalera larmhändelser och låta rödljus-personal omedelbart agera vid en nödsituation.   

 

Implementera innovativa och avancerade vårdlösningar idag med Skyresponse                                                                                                                                                          

Även om övergången till digitala och smarta lösningar till en början kan  verka både skrämmande och utmanande , kommer de moderna innovationerna alternativen att gynna både vårdgivare och vårdtagare. Detta tack vare det faktum att tekniken ger stora fördelar och att tekniken erbjuder lösningar som tidigare var okända och inte tillgängliga för analoga lösningar.

Skyresponses 100 % molnbaserade, framtidssäkra och fullt skalbara plattform gör det möjligt för leverantörer att smidigt implementera dessa innovativa lösningar, produkter och system som ännu inte har introducerats på marknaden.