Strategiska investerare

Larmhanteringsbolaget Skyresponse AB (tidigare Skygd AB*) har tillförts 9 MSEK genom en fulltecknad emission. Kapitalförstärkningen ska stödja bolagets fortsatta tillväxt och möjliggöra en vidare internationell expansion på den snabbt växande IoT-marknaden.

Emissionen riktades till befintliga ägare samt en grupp nya kvalificerade investerare med bakgrund från internationella IT- och SaaS-bolag.

Skyresponse molnbaserade systemlösning för larm- och händelsehantering används redan idag på den svenska marknaden som en kritisk och avgörande komponent för olika IoT-tillämpningar, exempelvis inom området för säkerhet och e-hälsa, där man säkerställer att rätt åtgärd kopplas till respektive larm. Nyemissionen öppnar upp för Skyresponse horisontella strategi att bli en ledande aktör för larm och händelsehantering inom flera IoT-områden och även internationellt.

Unikt erbjudande i en gynnsam marknad ger kraft åt nysatsningen för Skyresponse

– Marknaden för IoT växer rekordsnabbt, i stort sett alla marknadsanalyser ger en samsyn i bedömningen om hög tillväxt för uppkopplade enheter och sensorer, säger Thomas Ivarson som är en av huvudinvesterarna i Skyresponse genomförda nyemission. Det pratas mycket om vad man kan göra med olika sensorer, men inte lika mycket om hur man får avvikelser från hundratals eller kanske tusentals olika komponenter att prata samma språk och fungera tillsammans med en organisations övriga system och processer. Förmågan att, med stor säkerhet och spårbarhet, hantera signaler, händelser och larm från ett stort antal enheter i ett och samma system gör Skyresponse tjänster idealiska för alla typer av IoT-tillämpningar.

Skyresponse samarbetar med ledande partners och företagets molnbaserade systemlösning möjliggör utveckling av nya tjänstepaketeringar tillsammans med sina partners produkter.

Tjänsterna i systemet, som är molnbaserade och globalt tillgängliga, kan ta emot och hantera larm, avvikelser och händelser från IoT-plattformar eller direkt från digitala enheter av alla slag och skicka vidare så att rätt människa, resurs eller system alltid nås.

– För att beskriva omfattningen i vad våra tjänster hanterar brukar vi använda liknelsen med ett ”nervsystem bakom IoT”, säger Martin Reidevall, CEO Skyresponse. Vårt system möjliggör för larm- och driftcentraler hos t ex ett lokalt hemtjänstföretag eller ett globalt industriföretag att implementera en modern och framtidssäker lösning, samtidigt som det används för att koppla upp anslutna produkter till larm- eller driftcentralers befintliga system, vilket gör att vårt erbjudande är unikt på marknaden.

Ta del av mer detaljerad information om Skyresponse och de tjänster som företaget erbjuder här.

Den grupp av nya investerare som delar av emissionen riktades till har bildat en Business Advisory Board som framgår här.

* Skygd AB byter namn till Skyresponse AB som ett led i företagets internationella expansion. Namnbytet påverkar i övrigt inte bolagets struktur, organisationsnummer eller ingångna avtal och tjänsteleveranser. Bolagsnamnet är under registrering hos Bolagsverket.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Reidevall, CEO Skyresponse, Tfn: +46 (0) 70 695 60 14
E-mail: martin.reidevall@skyresponse.com

Thomas Ivarson, Lead investor, Skyresponse, Tfn: +46 (0) 70 264 39 43
E-mail: thomas.ivarson@gmail.com

Följ Skyresponse på Mynewsdesk! Läs mer här.

Om Skyresponse
Skyresponse (f.d. Skygd) är en ledande leverantör av distribution och hantering av larm och avvikelser från uppkopplade produkter. Våra dynamiska tjänster bildar ett digitalt nervsystem som reagerar på händelser och säkerställer att rätt människa, maskin eller system alltid nås. Skyresponse samarbetar med ledande partners och företagets molnbaserade systemlösning möjliggör nya tjänstepaketeringar tillsammans med sina partners produkter. Med banbrytande teknik och stor erfarenhet är Skyresponse tjänster idealiska för det växande IoT-området, oberoende av bransch.

2017-06-21T15:38:11+00:00 16 mars 2017|