Stark tillväxt för IoT – Connected Care ger kraft åt Skyresponse

Ägare har investerat ytterligare 36 miljoner när bolaget går in i nästa tillväxtfas
Larmhanteringsbolaget Skyresponse har det senaste året fördubblat sin omsättning, utökat andelen strategiska partneravtal och haft en stark utveckling av sina lösningar inom Personal Care och Personal Security på den nordiska marknaden. Det är framförallt inom området äldrevård som tillväxten sker. Bolagets molnbaserade system hanterar idag över 1 miljon larm i månaden som genereras via en mängd olika uppkopplade enheter och applikationer. Med den förstärkta investeringen från bolagets huvudägare kan Skyresponse öka tillväxttakten ytterligare på befintliga marknader men också initiera satsningen på en vidare expansion internationellt.

Skyresponse lösningar används som en kritisk komponent i larmhanteringskedjan. I Sverige och Norge har Skyresponse nått en ledande position för larmhantering inom Personal Care och Personal Security och idag använder drygt 300 organisationer bolagets lösningar. Sverige och Norge ligger längst fram i Europa i teknikskiftet från analog till digital teknik. Då Skyresponse lösningar är globalt tillgängliga och anpassningsbara inte bara för alla tillämpningar inom Connected Care utan även för många andra IoT-tillämpningar är tillväxtpotentialen stor.

Med utgångspunkt i den etablerade och starka position som Skyresponse har i Norden tar bolaget nästa steg och påbörjar sin internationella expansion med målsättningen att bli en globalt ledande aktör av händelse- och larmhantering inom traditionell Connected Care samt den bredare IoT marknaden.

”Den nya investeringen som gjorts i två etapper ger kraft åt att inleda nästa fas i vår tillväxtstrategi”, säger Martin Reidevall CEO Skyresponse. ”Vi har på kort tid mer än fördubblat vår verksamhet och fortsätter att växa snabbt på den nordiska marknaden. Nu förbereder vi för en satsning ut i Europa, i första hand UK, där vi ser att efterfrågan på våra lösningar är mycket stor. Vi bedömer att vi kommer att kunna dubblera vår omsättning även för 2019.”

Öppnar upp för ny huvudägare som kan driva långsiktig tillväxt

”Connected Care och IoT-marknaderna utvecklas enormt snabbt och vår bedömning är att vi kommer se minst samma tillväxtmöjlighet för våra lösningar på övriga marknader som vi har i Norden” säger Thomas Ivarson, styrelseordförande i Skyresponse. ”För att fullt ut tillvarata den potential som Skyresponse har som bolag kommer vi i slutet av 2019 att öppna upp för en ny strategisk storägare som genom kompetens, internationellt nätverk och varumärke ytterligare kan förstärka Skyresponse´s positiva utveckling.”

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Reidevall, CEO Skyresponse, Tfn: +46 (0) 70 695 60 14
E-mail: martin.reidevall@skyresponse.com
Thomas Ivarson, Chairman of the Board, Skyresponse, Tfn: +46 (0) 70 264 39 43
E-mail: thomas.ivarson@skyresponse.com

About Skyresponse
Skyresponse is a leading supplier of management solutions for handling and distribution of alarms and deviation events from IoT connected products. We focus on the areas of Personal Care and Personal Safety; however, our solutions can be used in other IoT areas as well. Our solutions assure that the right person, resource or system is always reached. We cooperate with leading partners and our cloud-based system enables the development of new solution packages together with our partners’ products. With its state-of-the-art technology, in-depth experience and flexible business models, Skyresponse develops solutions that could be applied within various IoT applications and are ideally suited to the growing Telecare area. www.skyresponse.com

2019-09-23T06:53:38+00:00 12 april 2019|