Partner i EU-projekt för eHälsa

Luleå och Stockholm, 6:e december, 2017.

Skyresponse AB har utsetts till samverkanspartner i EU-projektet “Samverkansmiljö Vård och Omsorg i hemmet” koordinerat av Luleå Tekniska Universitet. Projektets mål är att stimulera tillväxt och innovation hos små och medelstora företag i norra Sverige som är verksamma inom området digital omvårdnad. Universitets eHealth Innovation Centre kommer att etablera en testmiljö för nya, digital hjälpmedel inom området hemsjukvård. Testmiljön kommer att användas för forskning och för utbildning av personal som utexamineras av universitetet.

– Vi är mycket glada att Skyresponse, med en etablerad position när det gäller hantering av personlarm och trygghetslarm, kommer att bidra med sitt expertkunnande om IT-plattformar för larmhantering säger Per-Olof Egnell, VD för eHealth Innovation Centre vid Luleå Tekniska Universitet.

– Att arbeta tillsammans med Luleå Tekniska Universitet ger oss unika möjligheter att förstå kravbilden inom eHälsa och att lära oss mera om hur vårt larmhanteringssystem tas emot av studenterna, säger Martin Reidevall, VD för Skyresponse AB.

Projektet löper över tre år med en budget av 12 MSEK, varav hälften finansieras av EU.

2018-02-08T08:59:35+00:00 19 december 2017|