Skyresponse larmhantering tillgänglig för Ericsson IoT Accelerator Platform

Skyresponse och Ericsson har slutit ett samarbetsavtal under vilket Skyresponse kommer att göra sin marknadsledande larmhanteringstjänst tillgänglig som en applikation i Ericssons ekosystem för plattformen IoT Accelerator.

Ericssons IoT Accelerator plattform är en molnbaserad lösning som innehåller tjänster för alla funktioner som behövs för att hantera IoT-sensorer och de data de genererar. Den primära målgruppen för plattformen är mobiloperatörer som vill utnyttja sina 3GPP Low-Power Wide-Area Network (LPWAN) för att skapa IoT-erbjudanden. Plattformen är öppen och utvecklare kan använda sina vanliga verktyg för att ta fram applikationer som använder data levererade av plattformen.

Data från milliontals sensorer samlas in av IoT Accelerator plattformen och kan användas för fortsatt analys. När vissa villkor eller kombinationer av sensordata upptäcks så genereras larm och initieras åtgärder. Vissa larm är mer kritiska och kräver omedelbar åtgärd, och för dessa finns nu Skyresponse:system, det molnbaserade larmhanteringssystemet från Skyresponse, som säkerställer att rätt larm når rätt person i tid, på ett säkert och effektivt sätt.

– Vi är glada att vår teknik för larmhantering blir en del av ekosystemet för Ericssons IoT Accelerator plattform. Med Skyresponse’s händelsehantering kommer en avvikelse eller ett larm alltid fram till rätt människa, maskin eller system bl a eftersom vi har avancerade rutiner för hur ett larm ska eskalerias i flera steg. En stor fördel för alla som utnyttjar IoT baserade system, säger Martin Reidevall, VD för Skyresponse AB.

Skyresponse’s molnbaserade larmhantering används redan idag som en grundsten för flera IoT-tillämpningar. Skyresponse verkar på en global marknad och samarbetet med Ericsson kommer att ytterligare öka den internationella användningen av denna snabbt växande tjänst.

– Ericsson’s IoT Accelerator är tillgänglig för alla våra registrerade utvecklare, säger Magnus Arildsson, Head of IoT Ecosystem hos Ericsson. Det är viktigt för oss att knyta innovativa tjänsteleverantörer till plattformens ekosystem, och därigenom erbjuda unika värden i våra IoT-lösningar. Skyresponse’s lösning är ett bra exempel på detta eftersom den adderar funktioner som inte funnits tidigare.

2018-02-08T08:55:51+00:00 19 december 2017|