Larmhantering för smarta vårdhem

 

Skyresponse molnbaserade lösningar för larm- och händelsehantering används redan idag på ett flertal vårdhem i Sverige och utgör många gånger en kritisk och avgörande komponent i larmhanteringsflödet. Då systemet kan hantera en obegränsad mängd larm, händelser och avvikelser från uppkopplade enheter av alla slag utvecklar nu bolaget ett mer heltäckande koncept för smarta vårdhem tillsammans med sin samarbetspartner Viser.

– Det finns egentligen ingen begränsning i hur många uppkopplade enheter och sensorer som kan installeras och anslutas till vår lösning. Det handlar snarare om att veta vad som ska mätas och varför och därtill, med full spårbarhet, kunna vara säker på att larmet skickas vidare så att rätt människa, resurs eller system alltid nås, säger Martin Reidevall, VD för Skyresponse. I ett vårdhem kan man exempelvis, utöver de mer traditionella inställda larmmätningarna, även komplettera med allt från att övervaka energiförbrukning, hantera fastighetsskötsel till att få information om när sanitär-förråden behöver fyllas på.

Utöver hälsosektorn växer Skyresponse snabbt inom en rad andra IoT områden så som tex, security, facility management, smart city och industry 4.0 genom olika starka partnerskap. Inom alla områden har varje brukare, maskin, fastighet etc ett flertal sensorer installerade per objekt. Skyresponse passar för alla typer av IoT-tillämpningar.

Smarta vårdhem är ett koncept som utvecklas av Skyresponse tillsammans med tjänsteintegratören Viser. Skyresponse samarbetar med fler ledande partners och företagets molnbaserade systemlösning möjliggör utveckling av nya tjänstepaketeringar tillsammans med sina partners produkter.

– Oavsett mängden uppkopplade enheter och vilken verksamhet man har så gäller det att kunna hantera hur man får larm och avvikelser från hundratals, eller ibland tusentals, olika komponenter och distribuera dessa till rätt mottagare för korrekt åtgärdshantering. Inom exempelvis vård och omsorg är det traditionellt bara trygghetslarm som hanterats, men med möjligheten till fler uppkopplade enheter finns det stora kvalitets- och trygghetsökande effekter för vårdgivare, vårdtagare och anhöriga, säger Robert Green, VD på Viser. För oss är Skyresponse en absolut avgörande komponent att kunna erbjuda våra kunder dessa möjligheter.

Om Viser
Viser är en systemleverantör inom vård och omsorg samt industri. Tjänsterna erbjuds som komplett funktionstjänst där Viser har hela ansvaret och levererar en garanterad funktionalitet – alltid med kundernas verksamhetskrav och affärsnytta i fokus. www.viser.se

Om Skyresponse
Skyresponse (f.d. Skygd) är en ledande leverantör av distribution och hantering av larm och avvikelser från uppkopplade produkter. Våra dynamiska tjänster bildar ett digitalt nervsystem som reagerar på händelser och säkerställer att rätt människa, maskin eller system alltid nås. Skyresponse samarbetar med ledande partners och företagets molnbaserade systemlösning möjliggör nya tjänstepaketeringar med deras produkter. Med banbrytande teknik och stor erfarenhet är Skyresponse tjänster idealiska för det växande IoT-området, oberoende av bransch.

Skyresponse (previously Skygd) is a leading supplier of all types of alarm management and deviations for connected products. Our dynamic services build a nerve system that reacts to incidents and guarantees that the right person, resource or system is always reached. We cooperate with leading partners and our cloud-based system enables the development of new service packages together with our partners’ products. With its state-of-the-art technology, in-depth experience and flexible business models, Skyresponse develops services that are sector independent and ideally suited to the growing IoT area.

2018-01-17T12:12:59+00:00 14 september 2017|