Nytt avtal med Doro Care As till 12 kommuner i Norge

Doro Care AS i Norge har tecknat avtal med Hälsoinnovationscentret i Kristiansund om att leverera trygghetstjänster och telekomprodukter inom välfärdsteknologiområdet till användare i ordinärt och särskilt boende. Avtalet har tecknats genom en samordnad upphandling och möjliggör en helhetsleverans till totalt 12 kommuner. Centrala delar i leveransen baseras på Skyresponse plattform som inkluderar larmhanteringstjänster och larmcentral.

Doro tillverkar telekomprodukter och erbjuder lättanvända mobiltelefoner, smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Produkterna har främst riktat sig till seniorer och funktionshindrade personer. Doro har utvecklat sitt erbjudande genom att även koppla ihop produkterna med lösningar för trygghetslarm för att tillgodose ett bredare behov hos sina användare. Doro tillhandahåller även larmcentraler i bland annat Norge och Sverige
I avtalet med Kristiansunds Hälsoinnovationscenter har Doro Care utvecklat sitt koncept ytterligare genom att komplettera med Skyresponse molnbaserade lösningar för larm- och händelsehantering.

– Alla våra produkter kan kopplas upp och utgöra en bas för en otrolig mängd information dagligen. För att skapa trygghet hos våra användare gäller det sedan att kunna tolka informationen och säkerställa att eventuella larm och avvikelser hanteras och följs upp på rätt sätt, säger Arvid Bakken, Head of Safety Alarm Development på Doro Care. För oss är Skyresponse en viktig komponent att lösa dessa utmaningar.

Skyresponse lösningar används redan idag på ett flertal vårdhem och ordinära boenden i Sverige och utgör många gånger en kritisk och avgörande komponent i larmhanteringsflödet.

– Det finns egentligen ingen begränsning i hur många uppkopplade enheter och sensorer som kan installeras och anslutas till vår lösning, säger Martin Reidevall, VD för Skyrespnse. Det handlar snarare om att veta vad som ska mätas och varför och därtill, med full spårbarhet, kunna vara säker på att larmet skickas vidare så att rätt människa, resurs eller system alltid nås. Vi är glada över att just Hälsoinnovationscentret i Kristiansund har valt vår plattform som ett fundament för vidareutveckling av morgondagens tjänster inom välfärdsteknologi.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Reidevall, CEO Skyresponse, Tfn: +46 (0) 70 695 60 14
E-mail: martin.reidevall@skyresponse.com

Följ Skyresponse på Mynewsdesk! Läs mer här.

Om Skyresponse
Skyresponse (f.d. Skygd) är en ledande leverantör av distribution och hantering av larm och avvikelser från uppkopplade produkter. Våra dynamiska tjänster bildar ett digitalt nervsystem som reagerar på händelser och säkerställer att rätt människa, maskin eller system alltid nås. Skyresponse samarbetar med ledande partners och företagets molnbaserade systemlösning möjliggör nya tjänstepaketeringar tillsammans med sina partners produkter. Med banbrytande teknik och stor erfarenhet är Skyresponse tjänster idealiska för det växande IoT-området, oberoende av bransch.

2018-02-22T15:58:14+00:00 21 februari 2018|