Lassila & Tikanoja moderniserar sin larmhantering med system från Skyresponse

Larmhanteringsbolaget Skyresponse har tecknat ett avtal med Lassila & Tikanoja (L&T) om införandet av Skyresponse:central – ett molnbaserat system för larm- och händelsehantering inom L&T´s verksamhet för fastighetsförvaltning. Systemet hanterar hela flödet från att ta emot och tolka larm, avvikelser och händelser till att skicka till rätt mottagare och säkerställa att larmet omhändertas och åtgärder vidtas. För L&T, som hanterar hundratals larm dagligen, innebär införandet en effektivare larmhantering och bättre service till sina kunder.

L&T erbjuder teknisk fastighetsskötsel till kunder i publik, kommersiell och industriell sektor. Företaget hanterar ett omfattande flöde av larm som dagligen kommer från alla de fastigheter som har olika larmsändare kopplade till L&T. Att förbättra sin larmcentral genom införandet av ett nytt modernt system bidrar till effektivisering och bättre kontroll över hela flödet för larm- och händelsehantering.

– Det nya systemet gör att vi kan få bättre kontroll i vår verksamhet då vi, redan från början, kan bedöma relevansen i de hundratals larm som kommer in till oss dagligen, säger Sukhwant Singh, chef för driftcentralen på L&T. Det minimerar det manuella arbetet för vår driftpersonal och vi kan därmed utöka servicenivån till våra kunder. Vi har utvärderat ett flertal lösningar för att modernisera vår larmcentral. Vårt val att samarbeta med Skyresponse känns helt rätt och det system som de tillhandahåller passade vår verksamhet bäst.

Skyresponse tar ett helhetsansvar för migration av existerande larmsändare och all data vilket gör att införandet kunde ske mycket snabbt.
– Vi ser en stor potential i moderniseringen av larmcentraler, säger Martin Reidevall, VD för Skyresponse. Med Skyresponse:central – ett framtidssäkrat system för larm – och händelsehantering, sk event resolution, får L&T ett kraftfullt verktyg med ett skräddarsytt användargränssnitt samtidigt som det är öppet för kommande IoT lösningar. Eftersom systemet är molnbaserat försvinner behovet av egna servrar och jourpersonal som hanterar IT-utrustningen vilket effektiviserar hanteringen ytterligare. Få företag kan verkställa detta på så kort tid, L&T hade visionen och handlingskraften och vår plattform är enkel att införa.

Skyresponse växer snabbt inom en rad IOT områden så som tex e-health, security, facility management, smart city och industry 4.0 genom olika starka partnerskap. Inom alla områden har varje brukare, maskin, fastighet etc ett flertal sensorer installerade per objekt. Genom att också ersätta föråldrade larmcentralsystem med Skyresponse:central möjliggör det att fler larmcentraler kan ta del av kommande IoT lösningar.

2018-05-03T12:50:29+00:00 3 maj 2018|