https://skyresponse.com/wp-content/uploads/2023/01/elderly-care.jpg
News / Personlig vård: Vikten av att ...

Personlig vård: Vikten av att möta patienternas och vårdtagarnas behov

Artikeln beskriver hur nya innovationer och tekniska framsteg som finns tillgängliga idag har en positiv inverkan på vårdtagare och vårdgivare. 

Inom äldreomsorgen och vårdbranschen i allmänhet, är teknikstödd vård och digital vård några av de vanligaste ämnena att diskutera, särskilt med tanke på de innovationer och tekniska framsteg som finns tillgängliga och som har en positiv inverkan på vårdtagare och vårdgivare. En annan viktig aspekt att utforska och betona, idag mer än någonsin, är personlig vård. 

 

En översikt över personlig vård och vad det innebär för vårdtagare och vårdgivare.

 

Enligt The NHS England är personlig vård att ge människor valmöjligheter och kontroll över hur deras vård planeras och administreras. Personlig vård tar hänsyn till flera faktorer som rör enskilda patienter och andra vårdtagare, bland annat önskade preferenser, särskilda omständigheter och individuella och särskilda behov.

 

NHS har också nyligen utvecklat ett ramverk för individanpassad vård med sex komponenter: delat beslutsfattande (SDM), stöd för självförvaltning, individanpassad vård- och stödplanering, social stöd från samhället, patientval och personliga hälsobudgetar. 

Vård landskapet förändras ständigt  och tillsammans med de förväntningar som människor har på vårdsystemet blir behovet av ett mycket personligt och specifikt förhållningssätt alltmer uppenbart i dag.

Enligt Institutet för individanpassad vård har forskning visat att det i allmänhet blir bättre resultat, bättre upplevelser och mindre ojämlikhet i hälsa när patienter och vårdtagare ges möjlighet att delta i beslutsprocessen för sin individanpassade vård. I korthet innebär personlig vård att man tar hänsyn till individens behov för att komma fram till ett arbetssätt som uppfyller de specifika behov som krävs.

Med tanke på den uppenbara betydelsen av personlig vård kan vårdgivare och lösningsleverantörer ta hänsyn till detta för att i längden kunna tillgodose vårdtagarnas behov och ge dem unikt anpassade metoder och lösningar. Detta är bättre än att tillämpa en ”standardmetod” med antagandet “one size fits all” , med uttrycket menas att standardmetoden som ska funka för alla vårdtagare. 

 

Att tillhandahålla mycket personliga lösningar med hjälp av teknikstödd vård                                                                                                                                 

 Personlig vård i förhållande till äldreomsorgen har ett holistiskt tillvägagångssätt och många olika aspekter, men ett sätt att tillgodose vårdtagarnas och vårdgivarnas behov är att utnyttja moderna, smarta och digitala lösningar som redan finns tillgängliga.

 

På vårdhem gör dessa innovativa enheter och system det möjligt för varje individ att få det som verkligen behövs, samtidigt som vårdgivare och leverantörer av lösningar kan skräddarsy sina produkter och tjänster för att tillgodose dessa specifika behov.

Dessutom ger smarta och specifika lösningar på komplexa utmaningar som ofta förekommer i vårdhem. De har även potential att effektivisera processerna på vårdhemmen, vilket leder till en mycket effektivare arbetsmiljö som även gynnar vårdgivarna.

Ett praktiskt exempel är tillgången till avancerade läkemedelsrobotar som hjälper patienter med sin medicinering. Dessa robotar är användbara för att hjälpa till med att följa det exakta schemat för läkemedelsintag, vilket är viktigt med tanke på att det sker ett stort antal dödsfall i Europa som beror på felaktig följsamhet till medicinska behandlingar.

Vårdtagare på vårdhem kan också konsulteras och vara involverade i beslutet om när de vill bli övervakade av smarta kameror, eftersom enheterna kan konfigureras så att de endast övervakar vårdtagarna under vissa tider på dygnet. Detta behandlar också frågan om integritetsskydd vid övervakning av vårdtagare, som tidigare gjorde dem ovilliga att låta sig övervakas av kameror.

På senare tiden har man också utvecklat mycket innovativa och livsförändrande smarta glasögon som styrs av rörlighet. Förutom sin huvudfunktion, kan användaren också styra ljus, stänga och hantera uppvärmningen via de smarta glasögonen, med hjälp av en smart röststyrd assistent som inte är ansluten till det digitala nätet.

I slutändan ger tillgången till dessa lösningar varje individ mycket mer kontroll över hur de föredrar att få vård. Vårdgivare och vårdhem kan å andra sidan även fokusera på att förbättra vårdkvaliteten genom att optimera sin arbetsmiljö och ta bort vissa onödiga processer.

 

 

 

Personifiera dina vårdlösningar idag med Skyresponse                                             

Eftersom det centrala konceptet för personlig vård är att fokusera på varje vårdtagares specifika behov och att förse dem med lösningar för detta, är det lika viktigt att ha en mycket anpassningsbar och flexibel plattform för att bygga upp den här typen av individuellt baserade system.  Skyresponse erbjuder en 100 % molnbaserad och framtidssäker plattform som gör det möjligt för användarna att helt anpassa sina system och integrera nya och kommande lösningar och enheter i enlighet med kundernas specifika behov.