https://skyresponse.com/wp-content/uploads/2023/01/transitioning-to-smart.jpg
News / Övergå till smarta lösningar i...

Övergå till smarta lösningar idag inom äldreomsorgen

Artikeln handlar om smarta lösningar i dagens äldreomsorg. Några av de smarta lösningar som finns tillgängliga idag är smarta kameror och radars för falldetektering.

Tack vare de snabba innovationerna inom teknikstödd vård har vårdgivare och vårdtagare nu har tillgång till avancerade och moderna lösningar .  Det finns nu enheter och system som fyller flera funktioner och löser flera problem samtidigt. Detta har varit ovanligt, särskilt när det gäller enheter som fortfarande är baserade på analoga plattformar. 

Även om analoga system kan vara bra med de gamla och föråldrade standarderna, så är det mest fördelaktiga och logiska beslutet att övergå till smarta lösningar, särskilt med tanke på att den totala digitala övergången kommer att ske i Storbritannien 2025 och framöver i Europa. Denna övergång kommer att göra att alla analoga plattformar blir oanvändbara.

 

En överblick över det nuvarande landskapet inom vårdbranschen

Enligt en rapport från Berg Insight är 70 procent av de europeiska teletjänsterna från 2019 till idag fortfarande beroende av analoga system och trådbundna lösningar. Rapporten visar också att Storbritannien har det högsta antalet användare av teletjänster. Detta är något som kan ses som en möjlighet för lösningsleverantörer.  

Vårdbranschen förväntas även växa mycket snabbt, detta kan också innebära att patienter och vårdtagare naturligtvis kommer att leta efter de bästa möjliga lösningarna. Om vårdgivare som inte lyckas anpassa sig till dessa snabbt föränderliga förhållanden riskerar de att hamna på efterkälken i förhållande till sina konkurrenter.

De nordiska länderna har också helt adopterat och implementerat smarta och digitala lösningar. Andra europeiska länder kan välja att följa samma väg när de lämnar analoga plattformar, särskilt med tanke på att det idag finns plattformsleverantörer som kan tillgodose de specifika behoven hos leverantörerna av lösningar.

Skyresponse har genomfört en djupare och mer djupgående granskning av smarta vårdlösningar idag och redogör ingående för övergången från analoga system till smarta vårdlösningar.

 

Praktiska exempel på smarta lösningar i dagens äldreomsorg

För att få en bättre uppfattning om hur långt vårdbranschen har kommit när det gäller innovativa lösningar, kan du här ta del av några av de smarta lösningar som finns tillgängliga idag:   

  • Smarta kameror som tar hänsyn till integritet och övervakning – det här är kameror som kan simulera ett besök och som kan konfigureras så att de endast vänder sig mot rummets hörn eller taket under perioder som inte omfattas av schemalagd övervakning och kontroll. Eftersom dessa smarta kameror kan göra nattliga ”besök” , behöver patienter inte längre väckas eller avbrytas i sömnen. Detta är väldigt effektivt och resultat visar en stor minskning i fallolyckor som ofta sker i samband med att patienten vaknar på natten av besöket och behöver besöka toaletten. På ostadiga ben ökar risken för fall. Dessutom kan dessa enheter även arbeta med radar för att upptäcka och förebygga fallolyckor.
  • radars för falldetektering – dessa exakta sensorer kan tillförlitligt upptäcka plötsliga och ovanliga rörelser och omedelbart larma larmcentraler i en nödsituation.
  • Läkemedelssrobotar – dessa smarta robotar för medicinering kan hjälpa patienterna att följa det exakta schemat för sin medicinering och kan konfigureras för olika och specifika medicineringsregimer. 
  • Blöjor med smarta sensorer – det här är blöjor med sensorer som tillförlitligt och exakt kan övervaka blöjans mättnadsnivå. Både vårdgivare och patienter kan dra nytta av denna innovation, eftersom noggrann övervakning av mättnadsnivåerna kan förhindra onödiga inspektioner och byten av lakan. Att byta blöjor vid rätt tidpunkt kan dessutom förebygga sår. 

 

Att komma igång med  smarta vårdlösningar

Som tidigare nämnts kan tillgången till kompetenta plattformsleverantörer idag göra övergången från analoga plattformar till smarta lösningar smidig och sömlös. Dessa plattformar måste vara öppna och skalbara, utan att vara bundna till en specifik hårdvara och bör använda öppna API:er. Öppna API:er gör det möjligt för tredjepartsutvecklare att använda en teknik (eller plattform) och integrera den i sin egen, vilket möjligen kan leda till att systemen fungerar i samverkan.

Dessa plattformar måste också vara molnbaserade, framtidssäkra och öppna för datadelning. Plattformen måste också vara skalbar och flexibel och kunna uppfylla leverantörernas och slutanvändarnas särskilda behov. Slutligen måste plattformen också göra det möjligt att enkelt och utan hinder testa nya användningsområden.

 

Övergå till smarta vårdlösningar idag med Skyresponse 

Med tanke på de möjligheter som smarta lösningar erbjuder idag kan implementering av dessa system och övergång från analoga plattformar vara till stor nytta för vårdgivare och lösningsleverantörer, särskilt med tanke på att vårdbranschen kommer växa snabbt under de kommande åren. Även om tillämpningar och implementering av smarta vårdenheter och system kan verka komplicerade till en början, kan ett samarbete med Skyresponse göra övergången sömlös.

Skyresponse erbjuder en 100 % molnbaserad, framtidssäker och skalbar plattform som är byggd med interoperabilitet i fokus. Den framtidssäkra karaktären hos Skyresponse plattform gör det möjligt för lösning leverantörer att fritt och enkelt utöka sitt system, vilket gör att de kan möta behoven hos både leverantörer och användare.