Vår grafiska identitet 2018-02-08T09:42:13+00:00

Vår grafiska identitet

 

Den  logotyp och det grafiska bildspråk som Skyresponse har bildar grunden för vår nya grafiska identitet. Vårt programvarusystem kan liknas vid ett digitalt nervsystem som kopplar ihop signaler från olika sensorer med den mottagare, maskin eller människa, som behöver vidta en åtgärd. Pilarna, både i logotypen och i de grafiska elementen, symboliserar de olika digitala förbindelserna som reagerar och skickar signaler som når rätt mottagare, i rätt tid och på rätt plats. Tillsammans ger logotypen och det grafiska bildspråket en stark identitet som visar dynamiken i företaget.