Karriärer 2019-12-03T13:29:25+00:00

Karriärer

Här kan du läsa om lediga platser hos Skyresponse AB.

Lansering Skyresponse

Systemtestledare/QA

Som systemtestledare/QA i vårt tech team i Luleå kommer du att arbeta med hela Skyresponse system för att identifiera dess styrkor och svagheter i ett affärssammanhang. Det huvudsakliga arbetet är med releaser av Skyresponse standardprodukter inom larm- och händelsehantering för vård, säkerhet och IoT. Du kommer i arbetet att säkra att företagets produkter håller en hög klass vid release genom att med högt kvalitetsfokus se till att rätt metoder och principer sätts och verkställs när det gäller:

  • Acceptanstester i olika kundprojekt
  • Skapa och komplettera testmiljöer
  • Ta fram specifikationer av testfall, genomföra tester och göra regressionstester med testprotokoll
  • Dokumentera avvikelser från specifikationerna gentemot utvecklingsorganisationen
  • Styra upp och följa upp arbetet med test och övrig QA

Läs mer här!

Lansering Skyresponse

Technical Operations and 2:nd Line Support

Till vårt tech team i Luleå söker vi ytterligare en Technical operations and 2nd line support person. Ditt uppdrag kommer att vara att medverka till att vi ligger steget före avseende driftsmiljö och prestanda, så att vi kontinuerligt är redo för nya kundprojekt med bästa stabilitet och kvalificerad support.

I din roll ligger också att föreslå nya tekniska lösningar för att öka graden av automatisering, ta in kostnadseffektiva driftslösningar och säkra stabiliteten i linje med vår vision och våra mål. Vi har ett nära samarbete med AWS och lyfts ofta fram av AWS som en avancerad användare av deras lösningar. Du kommer också att vara del av vår 2:nd line support, där du tar ett delat ansvar för driftövervakning av våra molnbaserade lösningar, avancerad felsökning i tex loggar och tekniskt stöd till våra kanalpartners på detaljer i systemet. Du hjälper också kunder att utföra mer avancerade uppgifter som t ex importer av större mängder data. Du ger helt enkelt våra kunder och kanalpartners bästa tänkbara service och bemötande.

Läs mer här!

Lansering Skyresponse

Technical Writer and Internal Project Manager

Till vårt tech team i Luleå söker vi en teknisk dokumentatör och intern projektledare som kommer att arbeta i framkant av teknologiutvecklingen, ha omfattande kontakter med olika intressenter i vår utveckling och vara den som säkerställer att vi har en bra dokumentationsnivå internt och för
våra kunder. Du blir en viktig del i att förverkliga vår vision ”Improving lives in a connected world.”

Ditt uppdrag är att säkerställa att alla funktioner och releaser har en bra höjd vad det gäller den tekniska dokumentationen. Du ansvarar också för att uppdatera kundmanualer och säkerställer att övriga beskrivningar är bra strukturerade och lätta att förstå. Som intern projektledare kommer du att jobba nära vår DevOps chef och säkerställa att utvecklingen sker enligt fastställda processer. Du ansvarar också för de frekventa mötena vi har med vår underleverantör i Ukraina.

Läs mer här!