Företaget 2019-04-09T14:55:53+00:00

Företaget

Historia

Företaget grundades 2007 under namnet Skygd AB och fokuserade inledningsvis på att utveckla larm-appar för olika typer av mobiltelefoner. År 2012 ändrade företaget strategi och beslutade att utnyttja sin kompetens om hantering av larm från mobiltelefoner till att istället fokusera på utvecklingen av ett kraftfullt, molnbaserat, programsystem för larmhantering. Redan 2013 kunde den första versionen av det molnbaserade systemet, som utnyttjar Amazon Web Services (AWS), tas i drift. Sent år 2016 gjordes ännu en strategisk förändring med syfte att fokusera på att bygga ett skalbart system och en skalbar organisation för den växande marknaden av IoT-tillämpningar. Samtidigt bytte också företaget namn till Skyresponse AB.

Nuvarande situation

Idag fokuserar företaget på den stora och snabbväxande marknaden för digital vård, inklusive äldrevård och stödboenden, samt på personlig säkerhet. Företaget har en stark ställning på den nordiska marknaden med omkring 300 slutkunder (kommuner och företag) som utnyttjar Skyresponse SaaS-tjänster och där Skyresponse system hanterar mer än en million larm och händelser per månad. En viktig, kompletterande affär är att Skyresponse molnbaserade lösning också kan användas av redan existerande privata och publika larmcentraler som vill utöka sina tjänster med larmhantering för IoT-sensorer och system.

Skyresponse tillämpar indirekt försäljning och arbetar med mer än tio kanalpartners. Företagets huvudkontor med företagsledning och kommersiella funktioner finns i Stockholm medan teknisk utveckling och stödfunktioner sköts från ytterligare ett kontor i Luleå.

Långsiktig ambition

Företagets långsiktiga ambition är att vara ett internationellt ledande programvaruföretag för hantering av larm och händelser generade av IoT.