Om Skyresponse 2018-02-08T09:10:47+00:00

”Enabled by Skyresponse”

Våra dynamiska tjänster möjliggör tillförlitliga, flexibla och användarvänliga lösningar för händelse- och larmhantering. Våra molntjänster är ryggraden i kundernas hantering av larm och avvikelser i allt från fordon, system och maskiner till trygghetslarm.

Om oss

Skyresponse grundades 2007 under namnet Skygd AB. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och ett kontor i Luleå med ansvar för teknisk utveckling och support. Skyresponse är en ledande leverantör av distribution och hantering av larm och avvikelser från uppkopplade produkter.

Vår molnbaserade systemlösning för larm- och händelsehantering används redan idag på den svenska marknaden som en kritisk och avgörande komponent för olika IoT-tillämpningar. Till exempel arbetar vi tillsammans med aktörer inom säkerhet och e-hälsa, där vi säkerställer att rätt åtgärd kopplas till respektive larm. Vårt system möjliggör för larm- och driftcentraler hos t ex ett lokalt hemtjänstföretag eller ett globalt industriföretag att implementera en modern och framtidssäker lösning, samtidigt som det används för att koppla upp anslutna produkter till larm- eller driftcentralers befintliga system, vilket gör vårt erbjudande unikt på marknaden.

Skyresponse har nyligen genomfört en nyemission och har därigenom tillförts kapital från tidigare ägare samt via en grupp nya kvalificerade investerare med bakgrund från internationella IT- och SaaS-bolag. Förstärkningen ska stödja vår fortsatta tillväxt och möjliggöra en vidare internationell expansion på den snabbt växande IoT-marknaden.

Välkommen att kontakta oss för en diskussion om hur våra tjänster kan tillföra värde i er tjänstepaketering.

Våra värdeord

Nytänkande – innovativa systemlösningar i högteknologisk framkant

Dynamiska – molnbaserade och flexibla lösningar för händelser och larm

Trygga  –  säker och välbeprövad hantering med snabb och relevant återkoppling

Snabba – arbetsprocesser med smidiga flöden som sparar både tid och kostnader

Användarvänliga – lösningar som matchar behov och ger den bästa lönsamheten

…………………………………………………………………………

Om Skyresponse

Skyresponse (f.d. Skygd) är en ledande leverantör av distribution och hantering av larm och avvikelser från uppkopplade produkter. Våra dynamiska tjänster bildar ett digitalt nervsystem som reagerar på händelser och säkerställer att rätt människa, maskin eller system alltid nås. Skyresponse samarbetar med ledande partners och företagets molnbaserade systemlösning möjliggör nya tjänstepaketeringar med deras produkter. Med banbrytande teknik och stor erfarenhet är Skyresponse tjänster idealiska för det växande IoT-området, oberoende av bransch.