Skyresponse tillförs nytt kapital för fortsatt expansion på växande IoT-marknad

Larmhanteringsbolaget Skyresponse har tillförts 9,2 MSEK genom kombinationen av en fulltecknad emission samt tillväxt- och konvertibellån från Almi Nord och Norrlandsfonden. Kapitalförstärkningen ska ge kraft åt bolagets fortsatta tillväxt och möjliggöra en vidare internationell expansion på den snabbt växande IoT-marknaden.

Skyresponse är inne i en stark tillväxtfas och har under året tecknat ett flertal strategiska avtal och förstärkt sin organisation med nya medarbetare. Nu tar bolaget in nytt kapital för att säkra leveranskapacitet på nya affärer och ge kraft åt sin fortsatta expansion. Emissionen, som fulltecknades på kort tid, riktades huvudsakligen till befintliga ägare. Därtill går Norrlandsfonden och Almi Nord in med tillväxt- och konvertibellån som ytterligare finansiering.

– Marknaden för IoT utvecklas rekordsnabbt och många branscher genomgår en transformation när alltfler enheter och applikationer blir uppkopplade och påverkar både affärslogik och värdekedjor, säger Thomas Ivarson, huvudinvesterare och ordförande i Skyresponse. För att IoT verkligen skall komma till full användning håller fokus på att flytta från teknik till att skapa användarnytta genom att agera och reagera på informationen som finns. Skyresponse produkter är idealiska i denna förflyttning för alla typer av IoT -tillämpningar och gör det möjligt att koppla tidskritiska tjänster som agerar på olika digitala larm och händelser. Jag ser en stor potential i bolagets utveckling och det känns därför naturligt att investera i bolagets fortsatta expansion.

Stark utveckling för kritisk larmhantering inom IoT
På drygt ett år har Skyresponse växt från att hantera ca 6500 larm per månad till att idag hantera cirka 400 000 IoT larm i månaden och Skyresponse har nu drygt 200 företag och organisationer som använder bolagets tjänster. Tekniken i Skyresponse molnbaserade och globalt tillgängliga system är en vital del i nästa generations IoT-lösningar när fokus på användarnyttan ökar och det är ett starkt behov av att ha en garanterad och snabb åtgärd på sina larm.

– En avgörande komponent i våra tjänster är hur larm och eventuella avvikelser hanteras, säger Martin Reidevall CEO Skyresponse. Inom många branscher kräver kritiska larm- och händelsehanteringsprocesser fortfarande en garanterad mänsklig handling. Så utöver de automatiserade processer som nya tekniker möjliggör är det mänskliga agerandet en otroligt viktig del i utformningen av framtida IoT-system.

Genom öppna API:er utvecklar Skyresponse samarbete med ledande partners och möjliggör utveckling av nya tjänstepaketeringar tillsammans med sina partners produkter.

2018-02-08T10:14:34+00:00 6 februari 2018|