Skyresponse Facility Management

Fastighetsskötsel (facility management) innebär koordinering av många skilda verksamheter som behövs för att hålla ett fastighetsbestånd i bästa skick. En utmaning för den som idag sysslar med fastighetsförvaltning är att ta vara på alla nya tekniska möjligheter samtidigt som driften måste fortsätta att skötas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Den snabba tekniska utvecklingen har skapat en rad olika system för övervakning och kontroll av vatten, värme, ventilation och mycket annat i byggnaderna. Med den ökade komplexiteten följer också en önskan att så långt som möjligt automatisera processer och arbetssätt för att öka effektiviteten. All utveckling till trots så finns nu och under en överskådlig framtid ändå behov av en mänsklig operatör eller tekniker som kan fatta viktiga beslut och initiera lämpliga åtgärder.

Skyresponse:system
Skyresponse erbjuder en ny innovativ tjänst som koordinerar tekniska processer och mänskliga aktiviteter. Med Skyresponse:system, vår molnbaserade tjänst för larmhantering, kan larm och andra händelser från olika givare och andra system alltid omedelbart behandlas och sändas vidare till rätt person för åtgärd.

Skyresponse för Facility Management
Skyresponse:system kan användas inom många områden av fastighetsförvaltning, t ex:

•    Automatisk utkallning av servicepersonal

Skyresponse – auto callout predictive maintenance trades personnel facilities management

•    Eskalering av felrapporter till de rätta interna eller externa mottagarna
•    Hantering och loggning av genomförda åtgärder
•    Ärendehantering

Processerna inom facility management kan brett delas upp i två kategorier: Hantering av lokaler och infrastruktur, och hantering av mänskliga resurser. Med Skyresponse:system så kan båda typerna av processer effektiviseras. Oftast brukar det emellertid vara lättast att demonstrera och genomföra rationaliseringar i den första typen av processer.

Hantering av själva infrastrukturen är en väsentlig del av den första typen av processer, och det området har sett en verkligt omvälvande utveckling och snabb tillväxt de senaste åren. Mycket av detta är drivet av den tekniska utvecklingen, framförallt den breda tillgången på prisbilliga sensorer kombinerat med stadigt fallande priser på processorer och minne.

Idag genererar de installerade övervakningssystemen för värme och ventilation, belysning, fysisk access, brand och säkerhet redan larm och indikeringar som oftast kräver att de granskas av en operatör.

Skyresponse:system tar enkelt emot larm från dessa system (eller från IoT-plattformar och andra larmaggregatorer) och distribuerar snabbt larmet eller indikeringen till rätt person eller grupp av mottagare. Mottagarna kan vara interna eller externa IT-system, intern eller extern servicepersonal, publika larmtjänster eller andra externa partners.

Fördelar med Skyresponse:system
Skyresponse:system är särskilt värdefullt för de förvaltare som har stora fastighetsbestånd och för leverantörer som servar stora mängder fastigheter. Bland fördelarna finns

•    Kostnadsbesparingar
•    Förbättrad säkerhet
•    Bättre utnyttjande av personal och andra mänskliga resurser
•    Snabbare svarstider och bättre service
•   Möjlighet att använda nya affärsmodeller, t ex ett SLA-baserat serviceåtagande

Utnyttja Skyresponse:system

Kärnan i Skyresponse:system utgörs av et molnbaserat händelsehanteringssystem som lätt kan integreras med andra facility management system och övervakningssystem via väldefinierade, öppna APIer.

Skyresponse:system använder mobilnätet, mobilt och fast bredband liksom webb och Smartphone appar. Tjänsten kan användas överallt där det finns mobiltäckning och Internet.

Skyresponse:system utnyttjas redan av många större kunder och har verifierats tillsammans med flera vanliga övervakningssystem och IoT-plattformar. En kund kan välja att abonnera på olika typer av tjänstepaket där priset baseras på antalet sensorer, antalet byggnader eller andra faktorer.

Skyresponse alarm and alert receiving app for smartphones iOS and Android. Teams and personnel can respond to events and track and notify each other on progress.

Alarms and alerting display on Skyresponse cloud based Response Center PC web view

Skyresponse:system tillsammans med existerande system

Många äldre system för övervakning av byggnaders infrastruktur använder Programmable Logic Controllers (PLCs) och Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system för att hämta in och övervaka hissar, belysning, värme, ventilation och luftkvalitet. Idag kan billiga IoT-system eller tjänster (tillhandahålls av flera av Skyresponse partners) i kombination med Skyresponse:system erbjuda väsentliga fördelar, jämfört med dessa äldre och svårunderhållna lösningar. Och eftersom Skyresponse:system kan samarbeta med äldre system, så kan övergången till den nya tekniken göras enkelt och smidigt.

Framtiden för Facility Management

Facility Management utvecklas snabbt på flera fronter. Men fortfarande kommer många av processerna att kräva mänsklig inblandning. Skyresponse:system är den marknadsledande lösningen som utan fördröjning ser till att rätt mottagare nås av rätt larm eller indikering. Vi kommer att fortsätta att utveckla Skyresponse:system för att rationalisera samspelet mellan teknik och människa och för att våra kunder ska kunna dra nytta av ny teknik.

För mer information – kontakta oss!

2018-01-19T07:42:58+00:00 20 oktober 2017|