Låt inte IoT-larmen ligga utan åtgärd!

Skyresponse – IoT Alarm Handling

Dagens IoT-plattformar har analysprogram som i realtid presenterar vital information på ett lättöverskådligt sätt via grafiska gränssnitt. Grafiken visar kritiska tillstånd och programmen kan ofta också skicka SMS eller email till utvalda mottagare. Ibland räcker det, men tänk om larmet kräver omedelbar åtgärd och det inte finns någon som läser varningsmeddelandet?

Om ingen läser meddelandet så vidtas inga åtgärder. Vad innebär det för ditt åtagande och ditt SLA? Hur påverkar det dina affärsmöjligheter?

Skyresponse – IoT Alert Alarm Dashboard

Skyresponse erbjuder en lösning som garanterar att ett kritiskt larm alltid når fram till rätt mottagare så fort det har tagits emot.

Skyrsponse:system är ett unikt system för händelsehantering som passar alla IoT tillämpningar inom vård, uppkopplade fordon, smarta fabriker, fastighetsskötsel, smarta fabriker och det uppkopplade hemmet.

Inom vårdområdet tillhandahåller t ex Skyresponse den kritiska infrastrukturen för att ta hand om larm från olika sensorer placerade på sjukhem och hem för särskilt boende. Skyresponse samarbetar med andra företag specialiserade på sjuk- och hemvård för att höja livskvaliteten för våra äldre och andra hjälpbehövande medborgare, samtidigt som vi förenklar arbetet för den personal som är engagerad i vården.

Skyresponse samarbetar också med ledande tillverkare av sensorer och andra givare för att kunna erbjuda effektiv larmhantering inom t ex hemsjukvården. Företaget har nyligen träffat ett partneravtal med IoT-plattformsspecialisten PTC, så att Skyresponse:system kan användas som ett programtillägg tillsammans med ThingWorx. Detta kommer att användas i smarta fabriker för att snabbt kalla på rätt servicetekniker när någon maskin krånglar och larmar. Om ingen reagerar på ett larm så eskaleras det automatiskt till chefen och/eller till en yttre larmcentral som kan säkerställa att en åtgärd vidtas.

Detta är Skyresponse:system

Skyresponse:system är så mycket mer än enkel meddelandeförmedling – systemet erbjuder en obegränsat skalbar och mycket flexibel händelsehantering i kombination med ett varningsförfarande för tillämpningar som kräver garanterad åtgärd.

Alla IoT-plattformar och alla digitalt kommunicerande sensorer etc. kan använda vårt Client API för att sända larm till det molnbaserade Skyresponse:system. Systemet garanterar sedan att larmen når fram till rätt grupp av mottagare.

Hur enskilda larm ska hanteras bestäms av regler i Skyresponse:system, regler som sätts upp och hanteras via systemets administrativa webb-portal eller via ett administartivt API.

Skyresponse system IoT overview

Skyresponse:system erbjuder total flexibilitet när det gäller var ett larm ska tas emot. Larmet kan hanteras via webben med hjälp av vår larmcentralprogramvara, tas emot av vår app i en Smartphone eller sändas vidare till en extern bemannad larmcentral eller något annat ärendehanteringssystem.

Larmoperatörerna kan utnyttja både app och webb för att

•    Ta emot och hantera larm
•    Rapportera orsak och vilka åtgärder som har vidtagits
•    Eskalera larm och kommunicera med andra medlemmar i teamet eller andra aktörer

Det är lätt att lägga till Skyresponse:system till din egen IoT-lösning. Tack vare vårt API kan man skapa en verklig tjänst med bara några få timmars utveckling.

Läs mer om Skyresponse:system!

Kontakta oss för att se en demonstration av Skyresponse:system och för att diskutera hur vi kan öka värdet på dina anslutna produkter och digitala tjänster!

2018-01-17T08:58:08+00:00 30 augusti 2017|