Automatisk utkallning demonstrerad

Internet of Things (IoT) kommer att innebära stora förändringar i hur vi lever och arbetar. Ett område som kommer att påverkas starkt är underhåll och reparationer, där anslutna enheter själva kommer att signalera när de behöver repareras eller bytas ut. Skyresponse har tillsammans med Thingsquare, en pionjär när det gäller trådlöst uppkopplade produkter, visat hur detta fungerar i praktiken och kan användas i praktiska tillämpningar redan nu.

Tänk t ex på hur kontrollen av att gatubelysningen fungerar går till i en vanlig stad idag. Det kan gå veckor eller månader innan en trasig lampa byts ut, eftersom felet måste upptäckas vid en manuell inspektion eller rapporteras in av någon privatperson. Manuella inspektioner medför kostnader och utebliven belysning försämrar tryggheten i området.

Med den automatiska rutin för utkallning som Thingsquare och Skyresponse har demonstrerat upptäcks den trasiga lampan så fort den slocknat och en reparatör kallas direkt till platsen för att åtgärda felet.

Skyresponse – auto callout

Thingsquare’s IoT-plattform möjliggör enkel trådlös uppkoppling och hantering av anslutna produkter (t ex lampor) även där vanligt mobilt bredband inte har täckning, tack vare sin innovativa nätuppbyggnad. IoT-plattformen kan upptäcka händelser (t ex ett strömavbrott eller en felande lampa) och också generera textmeddelanden som beskriver felet. Plattformen kan emellertid inte garantera att en felrapport når fram till rätt person eller logga vilka åtgärder den personen vidtar för att avhjälpa felet (t ex utkallning av en reparatör). Skyresponse:system tillhandahåller nu den delen av lösningen och garanterar att felrapporten går fram till rätt mottagare.

Skyresponse – auto callout

Lösningen ger ett smidigt arbetsflöde för larm och felrapporter utan att det behövs någon mer djupgående integration med de redan existerande IT-systemen hos serviceorganisationerna. Det gör det möjligt för fler företag och arbetslag att delta och erbjuda sina tjänster. Ett larm sänds alltid till rätt reparatör baserat på kompetens, plats och tid på dygnet. Om ingen tar hand om felet inom en viss tid kan larmet eskaleras till en larmcentral där en operatör tar beslut om lämpliga åtgärder. Lösningen innebär att kostsamma manuella inspektioner kan undvikas samtidigt som reparatörernas arbetstid används optimalt. Dessutom innebär en kortare inställelsetid att kvaliteten på själva tjänsten förbättras.

Automatisk utkallning innebär nya affärsmöjligheter för både utrustningsleverantörer och förvaltningar som sköter underhåll i smarta städer. Lösningen öppnar upp för multipla tjänsteleverantörer och SLA-baserade underhållsåtaganden. Tack vare den fullständiga spårbarheten med Skyresponse:system har både personal och ledning fullständig överblick, i realtid, över vad som händer och vilka åtgärder som vidtas.

Kontakta www.thingsquare.com eller Skyresponse sales@skyresponse.com  tel +46 8 409 115 70 för en demonstration!

2018-01-17T14:43:47+00:00 17 juli 2017|