Vi söker studenter för extrajobb och examensarbete

Vi är en ledande leverantör av tillförlitliga, flexibla och användarvänliga system och lösningar som tillhandahåller händelse- och larmhantering för Internet of Things. Våra kunder drar nytta av den öppna och skalbara arkitekturen i vårt system som är baserat på molntjänster och mobilkommunikation. Den flexibla utformningen av systemet innebär att tjänsterna enkelt kan integreras med befintliga larmcentraler och omgivande system för händelse- och larmhantering.
Vi växer och söker nu ett antal studenter för extrajobb och examensarbete, läs mer nedan.

Programmerare och/eller testare på deltid parat med universitetsstudier
Som programmerare/testare på deltid, cirka 8 timmar i veckan, kommer du att få varierande, men inte alltför omfattande och tidskritiska, uppgifter eller problem att lösa under ledning av en senior handledare. Du kommer att ha en kontorsplats i vår utvecklingsorganisation i centrala Luleå.
Vi erbjuder en visstidsanställning på deltid, t.ex. 20 % över två terminer med inarbetade semesterdagar motsvarande samma andel av 25 dagars semester.
Du är försäkrad enligt TGL och TFA och skriver på en sekretessförbindelse i anställningsavtalet.

Teknologer för examensarbete
Vi har utvecklat ett system för molntjänster som körs på Amazon AWS och som ska klara mycket höga krav på systemtillgänglighet, skalbarhet och prestanda.
Vi söken nu teknologer för kvalificerade examensarbeten inom AI. Vi definierar omfattningen av ett examensarbete som motsvarar en arbetsinsats av två personer. Skälet är att uppgiften som ska lösas kräver kreativitet och nytänkande som stimulerar till samarbete och prövning av flera infallsvinklar och vår erfarenhet är att arbetsledningen inte blir mer betungande för två teknologer, snarare tvärtom.

Vi kommer att belöna ett godkänt examensarbete monetärt.
Bakgrunden till de två examensarbeten vi kan erbjuda idag är att vi får allt svårare att manuellt klara den larmström på 500 000 larm i månaden vi har idag och som inom 1 år kommer att dubbleras. Vi söker därför:

  1. En ”AI operatör” som, från vårt larmflöde, kan ta beslut om larmåtgärd vid avvikelser från normalen och som kan kvittera, avaktivera eller eskalera. Exempel på avvikelser är strömavbrott, driftstörningar i mobilnätet, loggade felorsaker.
  2. En ”AI tjänsteövervakare” som kan presentera avvikelser i det totala larmflödet som en AI rapportmodul ovanför presentationslagret. Exempelvis ska tjänsteövervakaren fånga upp frekvens av larmhändelser över tid som ej ökar eller minskar som tänkt eller som riskerar att slå i taket vad avser serverprestanda.

Vill du ansöka eller veta mer?
Skicka ett mejl till info@skyresponse.com med din ansökan eller fråga.

Om Skyresponse
Skyresponse är en ledande leverantör av distribution och hantering av larm och avvikelser från uppkopplade produkter. Våra dynamiska tjänster bildar ett digitalt nervsystem som reagerar på händelser och säkerställer att rätt människa, maskin eller system alltid nås. Skyresponse samarbetar med ledande partners och företagets molnbaserade systemlösning möjliggör nya tjänstepaketeringar tillsammans med sina partners produkter. Med banbrytande teknik och stor erfarenhet är Skyresponse tjänster idealiska för det växande IoT-området, oberoende av bransch.

2018-09-26T06:35:19+00:00 26 september 2018|