Skyresponse erhåller ISO 9001 och 27001 certifikat av RISE

Skyresponse AB har erhållit två certifikat av RISE, Research Institutes of Sweden AB för sina ledningssystem av informationssäkerhet och kvalitet.
Skyresponse AB i Stockholm och Luleå, vars produktutveckling, drift och försäljning av molntjänster inom larm- och händelsehantering har genomgående granskats av RISE. Skyresponse processer och arbetssätt uppfyller kraven för ISO/IEC 9001 och 27001 och blev därefter belönad med certifikaten. Certifikaten är giltiga från 2018-12-19 till och med 2021-12-18. ”Detta är för oss ett viktigt steg i att bygga ett skalbart bolag och det är en tydlig bekräftelse på att våra processer för kvalitet och IT säkerhet också håller för en extern granskning”, says Martin Reidevall, CEO of Skyresponse AB.

En era med snabb tillväxt
Som tidigare kommunicerats upplever Skyresponse en period av investeringar, tillväxt och nya partners. Mängden larm som med våra tjänster hanteras varje månad har överstigit en miljon. Vår skalbara affärsmodell möjliggör detta och snabbt samarbete med vårt utökade partners nätverk. Med kvalitetssäkrade processer är Skyresponse en kraft som ska räknas i den växande IoT-marknaden.

RISE är Sveriges oberoende, statligt ägda forskningsinstitut och innovationspartner. Genom sina internationella samarbetsprogram och certifikat säkerställer de svenska företagens konkurrenskraft på internationell nivå.

Certifikat ISO/IEC 27001 för ledningssystem av informationssäkerhet.
ISO 27001 är en internationell standard från ISO/IEC som specificerar krav för etablering, implementering, upprätthållande och fortsatt förbättring av ledningssystem för informationssäkerhet. ISO 27001-standarden säkerställer att organisationer kan etablera metoder och tillämpa ramar för affärs- och IT-processer för att hjälpa till att identifiera, hantera och minska riskerna för informationssäkerheten.

Certifikat ISO/IEC 9001 för ledningssystem av kvalitet.
ISO 9001 är en internationell standard för fastställande av kvalitetsledning. Den bygger på att organisationen utgår från kundernas behov och har en översyn av internt arbetssätt. För att uppnå ISO 9001-certifiering måste företag visa att de har implementerat effektiva kvalitetshanteringssystem inom alla områden av verksamheten, inklusive anläggningar, människor, utbildning, tjänster och utrustning.

For more information, please contact:
Martin Reidevall, CEO Skyresponse, Tel: +46 (0) 70 695 60 14
E-mail: martin.reidevall@skyresponse.com

About Skyresponse
Skyresponse (previously Skygd) is a leading supplier of all types of alarm management and deviations for connected products. Our dynamic services build a nervous system that reacts to incidents and guarantees that the right person, resource or system is always reached. We cooperate with leading partners and our cloud-based system enables the development of new service packages together with our partners’ products. With its state-of-the-art technology, in-depth experience and flexible business models, Skyresponse develops services that are sector independent and ideally suited to the growing IoT area.

2019-01-14T14:03:55+00:00 14 januari 2019|