Skyresponse:system 2018-02-08T09:20:06+00:00

Skyresponse:system

Skyresponse:system är en molnbaserad IT-tjänst som reagerar på larm och andra händelser och som med full spårbarhet säkerställer att larmet når rätt människa, maskin eller system. Att tjänsten är molnbaserad innebär att den är tillgänglig överallt där man kan komma åt internet. Att tjänsten garanterar spårbarhet innebär att det alltid i efterhand går att se hur en händelse har hanterats.

Larm och händelser

Skyresponse:system tar emot händelseinformation från andra system, t ex IT-plattformar som samlar data från tusentals sensorer, och direkt från olika larmsändare. Larmen når Skyresponse:system över fast eller mobilt internet och via ett öppet och väldefinierat programgränssnitt (Client API) eller standardiserade protokoll. Med internet som bärare av data kan de larmande enheterna befinna sig praktiskt taget var som helst i världen. Genom att programgränssnittet är öppet och väldokumenterat kan andra system och produkter lätt anpassas till Skyresponse:system.

Regelstyrd händelsehantering

Skyresponse:system förmedlar larm och händelseinformation till mänskliga mottagare med mobiltelefoner och datorer, till operatörer i larmcentraler, till Skyresponse:central larmhanteringsprogram och till andra IT-system, t ex ärendehanteringssystem. Förmedlingen sker via fast och mobilt internet över ett väldefinierat programgränssnitt enligt särskilda regler (ett protokoll) anpassade för det mottagande systemet. Genom att Skyresponse:system är en molnbaserad tjänst och genom att internet är globalt kan mottagaren av ett larm befinna sig praktiskt taget var som helst i världen.

Skyresponse:system analyserar alla inkommande larm med avseende på typ, innehåll, tidpunkt och position, och säkerställer sedan att larmet når rätt mottagare. Hur larmet ska förmedlas bestäms av särskilda regler – larmhanteringar – som finns lagrade i Skyresponse:system. Om t ex en mottagare inte reagerar på ett larm inom en föreskriven tid kan Skyresponse:system sända det vidare till en bemannad larmcentral. Eller så kan larm från olika distrikt hanteras av olika team under dagtid men nattetid sändas till ett center i någon annan tidszon. Kombinationsmöjligheterna är obegränsade.

Administrera Skyresponse:system

Skyresponse:system måste veta vem eller vad som får larma, vilka regler som gäller för larmhanteringen och vart larmen ska sändas. Av spårbarhetsskäl måste larmhistoriken kunna hämtas fram. All sådan administrativ hantering sker också via internet, antingen genom att ett annat system anropar Skyresponse:system via ett särskilt öppet och väldokumenterat programgränssnitt eller genom att man loggar in till Skyresponse:system med en vanlig webbläsare och använder systemets grafiska användargränssnitt (Skyresponse:admin) för administration.

Var finns molnet?

Skyresponse är en molntjänst. Det innebär att alla funktioner i systemet utförs på servrar som finns utplacerade på ett antal datacenter, runt om i världen, och som nås via internet. Skyresponse använder Amazon Web Services som är ett av världens allra största distribuerade datacenter. All funktionalitet och alla data är dubblerade både inom ett datacenter och mellan olika datacenter, vilket innebär högsta möjliga tillförlitlighet. Att Skyresponse:system är en molntjänst innebär dessutom att tjänsten är praktiskt taget obegränsat skalbar, eftersom det enkelt går att lägga till allt mer bearbetande och lagrande resurser i ett datacenter utan att funktionerna i Skyresponse:system störs.