Tredjeparts larmenheter 2019-04-09T07:56:19+00:00

Tredjeparts larmenheter

Skyresponse:system stöder redan ett stort antal befintliga larmenheter och larmsändare. Och om din enhet ännu inte finns på listan över de sändare som stöds så har Skyresponse:system ett öppet och lättanvänt API för integration av nya typer av enheter.

Med Skyresponse:system är det lätt att ansluta nya typer av larmenheter, samtidigt som systemet stöder många av de befintliga typerna av larmsändare som används i säkerhetstillämpningar. Detta är en väsentlig fördel jämfört med många andra system med den nuvarande snabba lanseringstakten för nya sensorer och IoT-enheter.

Skyresponse:system kan hantera larm från spårsändare och från tredjeparts larmenheter för ensamarbetare från företag som SRT, Twig och Minifinder. Larmen kan tas emot via olika kommunikationskanaler, t ex som SMS eller som HTTP(S)- eller TCP-meddelanden över Internet. Genom att integrera dina produkter med Skyresponse:system så får du tillgång till hela den distribuerade larmhanteringen, åtkomst till externa publika larmcentraler, och kan använda den administrativa webbportalen där användardata uppdateras i realtid.