Distribuerad larmhantering 2019-04-09T08:25:17+00:00

Distribuerad larmhantering

Med Skyresponse:system har du maximal flexibilitet att välja hur ett larm ska hanteras. Larmet kan tas emot av en operatör i en larmcentral eller skickas direkt till en mottagare på fältet som använder mobilappen Skyresponse:mobile. Eller så tas larmet först emot av larmcentraloperatören som sedan kallar på en resurs som kan åtgärda det.

Med Skyresponse lösning för personlig säkerhet kan organisationer med ensamarbetare skapa flexibla och effektiva sätt att distribuera larm. Kombinerat med mobilappen Skyresponse:mobile ger detta stora möjligheter att effektivisera larmhanteringen för personal som arbetar ute i fält.

När ett larm har nått Skyresponse:system så kan det antingen sändas till operatörerna i en larmcentral, skickas direkt till ett annat system eller sändas ut till en eller flera grupper av arbetande personal. Med Skyresponse:system är det också tillräckligt att göra en enda integration med vårt system för att få tillgång till alla våra kontrakterade tredjeparts larmcentraler och de tjänster de tillhandahåller.

Mobilappen Skyresponse:mobile gör det möjligt att sända larm och händelseinformation direkt till personal i fält, utan att behöva gå via någon larmcentral. I många fall kan det t ex vara kollegor eller annan lokal personal som snabbast kan ingripa vid ett larm. Och med eskaleringsrutinerna i Skyresponse:system kan du lätt skapa en larmkedja som gör att en extern larmcentral fungerar som back-up, om inga kollegor finns på plats och kan agera på larmet.

Läs mer om mobilappen Skyresponse:mobile >>