Distribuerad administration säkerhet 2019-04-09T09:04:34+00:00

Distribuerad administration

Administrationen av Skyresponse:system sköts via en lättåtkomlig webbportal och kan göras både från stationära datorer och mobila enheter.

Skyresponse:system är byggt för hierarkisk och distribuerad hantering och administration av lagrade uppgifter. Varje administratör av systemet tilldelas ett specifikt antal behörigheter beroende på vilken roll som personen har i organisationen.

Den distribuerade lösningen bygger på en lättanvänd webbportal som man kommer åt från datorer, plattor och t o m telefoner. Enda kravet är att man är en registrerad administratör med rätt behörigheter. Skyresponse:system medger också att webbsidorna har ett anpassat språk per kund, så att önskemål om en speciell terminologi lätt kan tillgodoses i webbportalen.

När Skyresponse:system är integrerat med larmhanteringen hos någon av våra strategiska samarbetspartners inom området externa larmcentraler, säkerställer vi att alla uppgifter som hör ihop med larmet automatiskt blir tillgängliga för den operatör som tar larmet. Den molnbaserade hanteringen av larm i realtid istället för manuella rutiner kan spara mer än 20% av kostnaderna för att driva en larmcentral. Med Skyresponse:system blir också alltid aktuella uppgifter om användaren, t ex om han/hon är hotad, direkt tillgängliga för de operatörer som tar larmen.