Personlig säkerhet 2019-04-09T11:17:47+00:00

Personlig säkerhet

Skyresponse lösning för personlig säkerhet är en öppen, molnbaserad plattform för organisationer som vill bygga och hantera tjänster för personlig säkerhet. Lösningen är globalt tillgänglig och kan snabbt rullas ut och skalas upp.

Med Skyresponse lösning når alltid ett larm fram till rätt person i rätt tid. Dessutom kan alltid registrerade händelser och vidtagna åtgärder följas upp i efterhand med hjälp av systemets loggar. Larm kan tas emot från mobilappen Skyresponse:alarm och från en stor mängd tredjeparts larmsändare.

Skyresponse lösning för personlig säkerhet har stöd både för inomhuspositionering och för videoströmmar i realtid, t ex från en kamera som övervakar platsen för ett larm. Tack vare ett öppet API medger lösningen snabb integration med existerande system och utgör en utomordentlig grund för att utveckla och integrera nya tjänster, system och produkter.

Skyresponse larmappar

Använd Skyresponse larmappar för att larma från din mobiltelefon.

Läs mer 

IoT – Skyresponse händelsehantering

Tredjeparts larmenheter

Använd Skyresponse:system för att hantera larm från dina existerande och nya larmenheter.

Läs mer 

Distribuerad larmhantering

Använd Skyresponse:system för att skapa flexibla och smarta sätt att distribuera larm och händelser. Sänd larm och händelser direkt till personal på fältet med mobilappen Skyresponse:mobile.

Läs mer