Mobile Response 2018-02-08T09:18:25+00:00

Mobile Response

Med appen Skyresponse:mobile skapar du en snabb och effektiv händelsehantering där larm sänds direkt till den som har möjlighet att agera, utan inblandning av någon larmcentral. Den som tar emot larmet ser det i en larmlista på sin mobiltelefon med både kart- och navigationshjälp. Det här är en trygg, enkel och kostnadseffektiv lösning, t ex för tillfällen då det är naturligt att kollegor griper in och gör den första åtgärden.

Med Skyresponse:mobile går larmet direkt till den som ska åtgärda det. Givetvis kan larmet också automatiskt vidarebefordras till en bemannad larmcentral om ingen av larmmottagarna med Skyresponse:mobile reagerar i tid. Skyresponse:mobile fungerar dessutom lika bra om larmet först går till en larmcentral för prioritering. Larmcentralen skickar då vidare larmet till den mottagare som är utsedd att agera på larmet.

Komplett mobil larmhantering

Appen Skyresponse:mobile stöder alla funktioner som behövs för mobil händelsehantering. Användaren kan välja vilken grupp av mottagare – t ex ett arbetslag i tjänsten – som han/hon vill tillhöra och ser sedan alla inkommande larm till den gruppen i larmlistan på sin telefon. Inkommande larm signaleras med både ljudsignal och en avisering. Väljer användaren att agera på ett larm, så kan appen stödja loggning av orsak och åtgärd direkt i telefonen innan larmet kan klarmarkeras.

Appen förenklar också samarbetet inom arbetslaget. Kartbilder visar direkt var övriga mottagare i gruppen finns och med en enkel knapptryckning kan användaren ringa upp eller SMS:a vem som helst av dem.

Ladda ner datablad >>
Ladda ner snabbguide för Android-telefon >>
Ladda ner snabbguide för iPhone >>