Säkerhet och tillgänglighet 2019-04-09T11:41:27+00:00

Säkerhet och tillgänglighet

Säkerhet och teknisk tillgänglighet

Molntjänst med distribuerade servrar
Skyresponse:system är realiserat som en molntjänst (Software as a Service, SaaS). En molntjänst utgörs av programvara på en distribuerad grupp av datorservrar där access för att tillgodose slutanvändarnas IT-behov görs via nätverk t ex via Internet.

För att uppnå hög driftsäkerhet och hög redundansgrad så använder Skyresponse geografiskt distribuerade servergrupper i en active-active setup för Skyresponse:system. Alla data som ändras sparas automatiskt i samtliga dessa servergrupper, så att även om en servergrupp slutar att fungera så fortsätter plattformen för digital larmmottagning och larmhantering ändå att fungera.

Automatisk backup och katastrofhantering

All backup är fullständigt automatiserad. Så länge den larmande enheten har Internet-förbindelse (mobilt eller fast) kommer Internets vägvalsrutiner och Skyresponse molntjänsts lastdelningsrutiner att säkerställa att larmet tas emot. Så länge som larmoperatören är inloggad till Skyresponse:system och den använda terminalen har Internet-förbindelse kommer samma rutiner också att säkerställa att larmet visas för operatören.

Tack vare att plattformen utnyttjar den fulla potentialen med en molntjänst kan reservrutinerna göras enkla. I första hand rekommenderas att kunden har ett lämpligt antal bärbara datorer med internetåtkomst och headset som reserv, så att det går att ta emot och behandla larm oavsett var man befinner sig.  Om hela larmcentralens förbindelse med Internet slutar att fungera så kan operatörerna ändå fortsätta att behandla larm via vanliga Android mobiltelefoner, om dessa är försedda med appen Skyresponse:mobile och har mobil internetåtkomst.

Kryptering och autentisering

All kommunikation mellan Skyresponse:system och larmoperatörerna är krypterad enligt internet-standarden Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). Alla data sparas krypterade i plattformen och endast behöriga inloggningar kan komma åt informationen. Inloggningar som görs i Skyresponse administrativa system är personliga och en huvudadministratör kan enkelt administrera vilka användardata som användaren ska ha tillgång till och kunna ändra.

Fullständig loggning av händelser

Alla data (administrativa data och larmassocierade data) som hanteras loggas i realtid. Dessa loggar är tillgängliga över Internet både i realtid och i efterhand. Bland annat registrerar plattformen all teknisk kommunikation mellan Skyresponse:system och en larmenhet. Detta gör att en tekniker i samband med en felanmälan kan hitta och analysera kommunikationen med t ex ett visst trygghetslarm.

ISO/IEC Certifiering
Skyresponse processer har granskats av RISE som konstaterar att de uppfyller kraven i ISO/IEC 9001 och 27001. Skyresponse är sedan tidigt 2019 certifierat enligt dessa standarder.