Nyckelegenskaper 2018-05-29T06:49:42+00:00

Larmcentralens nyckelegenskaper

Skyresponse – Affärsområdeschef

Nyckelegenskaper

Anpassningsbart till kundens processer och arbetssätt

Skyresponse:central och Skyresponse:system är konstruerade för att erbjuda största möjliga flexibilitet och för att göra det möjligt att möta varje kunds unika krav. Reglerna för hur larm ska hanteras kan anpassas på ett otal sätt genom inställningar via den administrativa portalen Skyresponse:admin. Utseendet och funktionen hos larmmottagningen Skyresponse:central kan styras med kundspecifika mallar. Larm kan hanteras centralt av en larmoperatör eller på fältet av en medarbetare med mottagarappen Skyresponse:mobile. Allt är byggt med standardiserad och beprövad webbteknik som möjliggör snabb anpassning av tjänsterna.

Centralt och distribuerat

Den molnbaserade larmmottagningen gör att larm och händelser kan hanteras både centralt av en operatör och distribuerat av personal i fält. Dessutom kan administrationen av Skyresponse:system skötas från alla platser med Internet-åtkomst – centralt eller distribuerat – och då av administratörer med väldefinierade rättigheter på olika nivåer.

Stöder alla typer av larmprotokoll

Skyresponse:central har fullt stöd för alla typer av larmprotokoll, från moderna IP-baserade digitala protokoll till äldre protokoll som bygger på analog kommunikation.

Integrerad talkommunikation och telefoni

Integrerad talkommunikation i realtid, både över det allmänna telefonnätet och som VoIP, stöds fullt ut av Skyresponse:system. Larm kan initieras av ett inkommande samtal från en brukare, ett digitalt larm kan associeras med ett utgående eller inkommande samtal, samtal kan loggas och spelas in, trepartssamtal är möjliga och mycket mera.

Regelbaserad larmhantering

Skyresponse:system har ett omfattande stöd för att skapa regler som styr hanteringen av inkommande larm. Det går att sätta upp regler för att styra larm till olika grupper av mottagare beroende på larmtyp, tid på dygnet, från vilken plats larmet har sänts och många andra kriterier.

Fullständig spårbarhet

Alla åtgärder, både de som görs av operatörerna och interna händelser i systemet, loggas och kan sedan lätt listas av en operatör. För varje larm kan också operatören se en larmhistorik som visar vilka tidigare larm som kommit från den larmande personen eller enheten. Loggarna medger en mycket detaljerad spårning av hur ett larm eller en händelse har hanterats, och innehållet medger omfattande analys av händelseförloppet, om så skulle krävas.

Full kontroll

Med Skyresponse:system har du alltid full kontroll på plattformens belastning. En lättläst panel visar aktuell belastning – minut för minut – med diagram över antal inkommande larm, kötider osv. Prova Skyresponse panel för att se ett exempel!

Positionering
Om larmsändaren stöder positionering visar larmsidan också var den/det som larmade befann sig både före och efter larmet på en lätt överblickbar karta. Om larmet kommer från någon av Skyresponse’s larmappar för Smartphones kan positioneringen göras ända ner på våningsplan och rumsnivå med hjälp av särskilda inomhusfyrar.

Framtidssäker realisering
All larmhantering bygger på den affärsvinnande molnplattformen Skyresponse:system vilket garanterar närmast obegränsad skalbarhet, hög tillgänglighet och framtidssäkerhet.