Larmcentralen som en tjänst 2018-05-07T11:53:09+00:00

Larmcentralen som en tjänst

Alarms and alerting display on Skyresponse cloud based Response Center PC web view

Skyresponse lättanvända larmcentral Skyresponse:central fungerar på samma sätt som en traditionell larmmottagning (ARC) men har dessutom en rad nya egenskaper tack vare att den är molnbaserad. Viktigast är att larmcentralen blir en tjänst som kan nås via en vanlig webbläsare eller med en Smartphone app. Du behöver alltså inte skaffa någon särskild maskinvara eller installera några program som ska uppdateras – allt finns säkert lagrat i ”molnet”.

Precis som andra larmmottagningar har Skyresponse:central dynamiskt uppdaterade larmlistor och larmsidor som ger larmoperatören en klar och överskådlig bild av situationen, var den larmande personen/enheten befinner sig, och vilka åtgärder som ska vidtas.

Skyresponse:central visualiserar varje larm, visar om det har tagits och vilken operatör som har ansvar för hanteringen. Genom enkla klick på de visade alternativen tar operatören larmet, svarar på inkommande telefonsamtal, loggar åtgärder och kallar fram mer information om personen eller enheten som larmade.

Skyresponse:central kan ta emot och visa larm från en mängd larmenheter och IoT-plattformar, tack vare att Skyresponse:system stöder alla vanliga larmprotokoll för bl a överfallslarm och trygghetslarm. Larm som visas med det webb-baserade användargränssnittet i Skyresponse:central kan dessutom tas emot ute i fält med appen Skyresponse:mobile, då man vill att larmet ska sändas direkt till en utförare, t ex en hemtjänstpersonal eller en hantverkare.

Som ytterligare ett alternativ kan inkommande larm och händelser också sändas vidare till andra IT-system, t ex ett ärendehanteringssystem.

Skyresponse:central är en del av Skyresponse:system som körs på flera servrar med högsta säkerhet och tillgänglighet, vilket gör att den som larmar och larmcentralen kan lita på att larmen alltid visas och åtgärdas när de kommer in.

För att få veta mer och komma igång – kontakta oss på:

E-post: sales@skyresponse.com
Tel: 08 – 409 115 70