Larmcentraler 2019-04-09T11:26:50+00:00

Nästa generations larmcentral

Larmcentraler – Skyresponse

Din larmcentral som en tjänst

Skyresponse:central innebär ett helt nytt sätt att hantera alla typer av larm  – överfallslarm, trygghetslarm, brandlarm, transportlarm och mycket mer – utan dyrbara investeringar i program och maskinvara. En användarvänlig, flexibel och skalbar plattform som stöder både central och distribuerad larmmottagning med möjlighet att koppla in i princip allt som kan kommunicera.

Läs mer här

Skyresponse – Affärsområdeschef

Nyckelegenskaper

Skyresponse:central är en utomordentligt flexibel plattform för alla typer av larm- och händelsehantering och kan därför lätt anpassas till kundernas arbetsflöden och processer. Plattformen är till 100% molnbaserad, vilket gör att både larmhantering och administration kan ske antingen centralt i larmcentralen eller distribuerat med hjälp av webbläsare och Smartphone-appar.

Skyresponse:central hanterar moderna, digitala larm men även äldre, analoga larmprotokoll. Direkt talkommunikation mellan brukare och operatörer som en integrerad del av larmhanteringen stöds naturligtvis också fullt ut. Alla åtgärder loggas, vilket gör det möjligt att i detalj spåra vad som har hänt, och det är lätt att skapa regler för automatiska larmhanteringar, så att korrekt åtgärd vidtas beroende på larmtyp och tidpunkt.

Läs mer här

Ladda ner datablad >>

IoT – Skyresponse händelsehantering

Säkerhet och tillgänglighet

Skyresponse:system har mer än 99,95% tillgänglighet och garanterar 99,8% tillgänglighet för larmhanteringstjänsten i alla standardavtal oavsett volym. Om din tillämpning behöver högre tillgänglighet kan Skyresponse offerera anpassade SLA och telefonsupport med garanterad reparationstid.

Skyresponse AB har certifierats för ISO/IEC 9001:2015 och ISO/IEC 27001:2017. Ett betydande arbete har lagts ner på att säkerställa att Skyresponse:system följer GDPR-direktivet. Skyresponse är en data processor enligt GDPR-terminologin och vi har därför vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda våra kunders data.

Läs mer här