Inomhuspositionering 2018-02-08T10:30:08+00:00

Exakt positionering vid inomhuslarm – i tre dimensioner

Att med en exakt angiven position visa varifrån ett larm i en stor byggnad har skickats blir nu verklighet med Skyresponse patenterade och helt unika lösning för inomhuspositionering. Skyresponse inomhuspositionering fungerar där normal GPS-positionering inte är tillräcklig.

Inomhuspositionering – Skyresponse

Till skillnad mot larmlösningar som visar positionen tvådimensionellt, dvs. i bästa fall i vilket hus den som larmar befinner sig, visar Skyresponse nya inomhuspositionering exakt från vilket rum och på vilket våningsplan larmet skickas. Exempelvis ’Rum 407. Konferensrummet våning 4’.

Det här är speciellt bra i stora, komplexa miljöer som höghus med många våningsplan, gallerior, industrilokaler, köpcenter, sjukhus, hotell eller kontorskomplex då en tvådimensionell position gör att det är omöjligt att veta exakt var larmet kommer ifrån.

Skyresponse inomhuspositionering i korthet

  • unik och innovativ lösning
  • patenterad teknik
  • kan kopplas till valfri larmcentral
  • mycket snabb installation
  • enkel att använda tillsammans med den egna mobilen
  • installationen kräver inga kablar
  • mycket enkel administration
  • hög driftsäkerhet och kvalitet
  • kostnadseffektiv lösning
  • kraftfullt batteri med 1 års driftstid

Så här fungerar det

Lösningen består av batteridrivna ”fyrar” som larmapparna från Skyresponse automatiskt letar upp i samband med ett larm. Den som larmar använder sin vanliga mobiltelefon, vilket gör att ingen dyr extrautrustning behövs. Larmcentralen får klar och tydlig information om vem det är som larmar och var i byggnaden personen befinner sig. Samtidigt kopplas också ett samtal upp så att larmoperatören kan höra vad som händer.

Installation på några minuter

Larmlösningens ”fyrar” sätts enkelt upp på väggen eller läggs ut på ett dolt ställe i det rum där man vill ha inomhuspositionering, vilket gör att det varken krävs kabeldragning eller extern strömförsörjning. Installationstiden är mycket kort och kostnaden blir därmed en bråkdel jämfört med konkurrerande lösningar.

Tekniska specifikationer

Skyresponse inomhuspositionering kräver en iPhone 4s med iOS version 7.1 eller senare eller en Android-telefon med operativsystem version 4.3 eller senare. Telefonens blåtandsfunktion och positionering (Platstjänster) måste vara aktiverade.
Räckvidden för Skyresponse fyrar är normalt inom ett rum, men med tunna väggar kan man täcka flera rum. Lösningen har en beräknad drifttid på minst 1 år utan batteribyte. Därefter kan man enkelt byta batteri.

Välkommen att kontakta oss för mer information!