Öppen för integration 2019-04-08T13:11:54+00:00

Öppen för integration

Använd Skyresponse:system för att integrera alla typer av larmsändare och system.

Skyresponse:system erbjuder en öppen plattform för att integrera både många existerande vårdsystem men också den snabbt växande skaran av nya produkter och tjänster inom området digital vård.

Skyresponse:system medger utomordentligt flexibel hantering av data vilket gör det enkelt att integrera tredjeparts-system och tillämpningar. Tack vare Skyresponse:system’s öppna API:er så kan andra system som t ex personalplaneringssystem, automatiska låssystem och IoT-plattformar lätt integreras.

Integrationen med andra system och lösningar för att utbyta data kan antingen göras av kundernas egna utvecklingsavdelningar eller med hjälp av Skyresponse partners.