Larmmottagning 2019-04-08T13:10:17+00:00

Larmmottagning

Skyresponse:system erbjuder en komplett lösning för att ta emot och hantera larm och händelser. Lösningen är 100% molnbaserad, vilket gör det möjligt att hantera larmen på den plats där det är mest effektivt.

Skyresponse:system kan ta emot larm i många olika former och från ett stort antal olika källor. Allt från helt nya typer av sensorer, portabla enheter och IoT-produkter som nu börjar finnas på marknaden, till traditionella analoga och digitala larmsändare, telefonsamtal och SMS.

Operatörer och utförare kan ta emot larm via den webb-baserade larmcentralen eller direkt på fältet med hjälp av mobilappen Skyresponse:mobile. Det flexibla webb-gränssnittet gör det möjligt för arbetsledare att enkelt anpassa hanteringen av mottagna larm så att den passar det aktuella arbetsflödet i vårdkedjan.

Skyresponse larmmottagning med den webb-baserade Skyresponse:central har fullständig IP-telefoni med flerpartssamtal och samtalsinspelning.