Larmdistribution 2019-04-09T06:00:29+00:00

Larmdistribution

När ett larm har nått Skyresponse:system så kan det antingen sändas till operatörerna i en larmcentral, skickas direkt till ett annat system eller sändas ut till arbetsgrupper på fältet.

Mobile Response – Skyresponse

Hela distributionskedjan för ett larm kan konfigureras via ett lättanvänt webbgränssnitt. Larm från en viss brukare kan styras till rätt mottagare baserat på använd sensor, klockslag, typ av alarm, larmmeddelande och larmsändarens position.

Med Skyresponse lösning för digital vård kan din organisation skapa flexibla och effektiva metoder för hur larm ska distribueras. Larm kan hanteras centralt av operatörer i en larmcentral, tas direkt av personal på fältet med hjälp av mobilappen Skyresponse:mobile, eller hanteras av både centrala operatörer och yttre personal. Med Skyresponse lösning kan du på ett flexibelt sätt skräddarsy larmhanteringen så att den blir maximalt effektiv.

Läs mer om mobilappen Skyresponse:mobile >>