Distribuerad administration vård 2019-04-09T09:05:47+00:00

Distribuerad administration

Administrationen av Skyresponse:system sköts via en lättåtkomlig webbportal och kan göras både från stationära datorer och mobila enheter.

Skyresponse:system är byggt för hierarkisk och distribuerad hantering och administration av lagrade uppgifter. Varje administratör av systemet tilldelas ett specifikt antal behörigheter beroende på vilken roll som personen har i organisationen.

Om t ex en vårdgivare använder Skyresponse:system för att tillhandahålla tjänster i flera olika kommuner som var och en innehåller flera administrativa distrikt, så tilldelas varje administratör de behörigheter han/hon behöver för sin roll och nivå i organisationshierarkin. I det här fallet kan t ex varje kommuns administratör se alla uppgifter om brukarna i sin kommun oavsett distrikt, men inte några uppgifter om brukare i angränsande kommuner.

Den distribuerade lösningen bygger på en lättanvänd webbportal som man kommer åt från datorer, plattor och t o m telefoner. Enda kravet är att man är en registrerad administratör med rätt behörigheter. Skyresponse:system medger också att webbsidorna har ett anpassat språk per kund, så att önskemål om en speciell terminologi lätt kan tillgodoses i webbportalen.