Digital vård 2019-04-09T11:11:39+00:00

Digital vård

Skyresponse lösning för digital vård är en komplett plattform för alla typer av tillämpningar som rör hanteringen av larm från patienter och brukare. Skyresponse säkerställer att alla larm blir hanterade och når fram till rätt personer eller system via avancerade eskaleringsmöjligheter. Vår lösning kan också användas för att integrera de andra system som krävs för att skapa en komplett lösning. Med Skyresponse lösning finns full spårbarhet och fullständig loggning av hela händelsekedjan, från ett rapporterat larm till dess att det blir hanterat. Alla tjänster är molnbaserade med full skalbarhet och globalt tillgängliga via enkla API:er.

Öppen för integration

Använd Skyresponse:system för att integrera alla typer av larmsändare och system.

Läs mer 

Larmmottagning

Använd Skyresponse användarvänliga webbgränssnitt för att ta emot, hantera och styra larm.

Läs mer 

Mobile Response – Skyresponse

Larmdistribution

Använd Skyresponse:system för att skapa flexibla och intelligenta distributionskedjor för larm och händelser. Skicka larm och händelser till personal på fältet som tar emot larmet i Skyresponse mottagarapp.

Läs mer