Lösningar 2019-04-08T08:23:25+00:00

Molnbaserad och skalbar händelsehantering

Skyresponse:system är ett händelsehanteringssystem för larm och andra avvikelser. Systemets arkitektur är baserad på molntjänster, internet och mobil kommunikation. Tack vare sin flexibilitet kan systemet snabbt och enkelt anpassas till olika tillämpningar av IoT och även integreras med redan existerande system i en larmcentral eller med andra IT-system, t.ex. ett ärendesystem för felhantering i ett servicecenter. Skyresponse garanterar spårbarhet vilket gör att det alltid i efterhand går att se hur en händelse har hanterats.

Skyresponse

Ett system, många användningsområden

Skyresponse säkra och innovativa system skapar mervärden för våra partners och kunder inom områdena tekniska övervakning, trygghetssystem, säkerhetssystem och larmcentraler. Våra produkter och tjänster, som alla är fullt integrerade med vårt system, gör att våra kunder snabbt och kostnadseffektivt kan komma åt avancerade lösningar som matchar deras behov.