https://skyresponse.com/wp-content/uploads/2023/01/the-benefits-.....jpg
News / Fördelarna med modern falldete...

Fördelarna med modern falldetektering inom äldreomsorgen

Artikeln handlar om falldetektering. Det är ett samlingsnamn för enheter och lösningar som förhindrar fall i hemmet. Det finns två typer av falldetektering,  bärbara sensorer och  omgivande sensorer eller radars.

 

Falldetekteringslarm har funnits längre och de har haft en viktig roll i den medicinska och omsorgsbranschen. World Health Organization (WHO) definierar fall som händelser som resulterar i att en person oavsiktligen hamnar på  mark ,golv eller andra längre nivåer.                                                          

 

Enligt WHO sker det varje år 37,3 miljoner icke dödliga fall som kräver medicinsk vård globalt. Dessutom sker det runt 684,ooo antal dödsfall globalt som orsakas av fall och vuxna runt 60 år är en grupp som löper störst risk att  drabbas av skador i samband med fall. 

 

Givet det riskfyllda och den oförutsedda naturen av fall, att förhindra dessa fall från att förekomma borde ses som en prioritet . Speciellt i en miljö där omedelbar hjälp inte alltid är tillgänglig. NHS rekommenderar och uppmuntrar att de som redan har varit med om fallolyckor att söka professionell hjälp , eftersom man kan utföra tester för att förebygga framtida fallolyckor.

Hur falldetekteringsenheter och  lösningar funkar 

För att förhindra att fall i hemmet rekommenderar NHS enkla lösningar  som att använda halkfria mattor och trasor och att inte använda kläder som sitter löst på kroppen för att det finns en risk att man trampar på kläder och ramlar . Det är även viktigt att fråga om hjälp och för att få hjälp med att göra uppgifter som kan vara svåra att göra själv . Andra rekommendationer är att göra balans och styrketräning  genom enkel fysisk aktivitet eller om det behövs speciella träningsprogram.  Medan dessa åtgärder är effektiva sätt att förhindra fall ,  har  inte alla möjligheten att utföra de lyckosamt och det är där falldetektering kommer in .   

 

Generellt är det två typer av typer av falldetektering,  bärbara sensorer och  omgivande sensorer eller radars. Bärbara sensorer är enheter i form av i form av klockor , bälten eller hängen utrustade med accelerometrar. De upptäcker ovanliga och plötsliga händelser hos bäraren och möjliggör att de kan varna larmcentraler eller övervaknings team  när händelser inträffar som kan vara orsakade av fall och möjliga nödlägen .

Omgivande sensorer å andra sidan,  att använda kameror  istället i olika delar av ett rum i hemmet för att övervaka och upptäcka några oberäkneliga eller ovanliga rörelser som är indikation på ett fall.  Som i likhet med bärbara sensorer, dessa kan varna larmcentraler om det är ett möjligt fall av  nödläge eller en situation där vårdtagare eller patient behöver hjälp.

Idag  möjliggör diskret och innovativa lösningar för falldetektering  att man kan upptäcka fall utan att fånga med på film , för att ge brukaren en mycket högre grad av privatliv och integritet. Lösningarna kan förhindra möjliga framtida fall genom att analysera samlad data från tidigare incidenter och införliva datan med patient datan. Det tillåter att professionella kan förutspå risken för fall.  

 

 

Fördelar med att implementera smarta och moderna fall detektorer för äldre

Med implementering av falldetektering gynnar både vårdgivare och de som får vård från dessa lösningar. Några av fördelarna med moderna falldetekterings enheter och lösningar inkluderar 

  • Kostnadseffektivt – Moderna falldetektorer är kostnadseffektiva och verksamma. Dagens tillgängliga lösningarna är enkla att underhålla och operera,  speciellt sedan underhålls rutinerna till olika enheter kan levereras elektroniskt i form av mjukvaru  eller firmware uppdateringar.

 

  • Bekvämlighet  – Utan det konstanta behovet av onödig övervakning.  Vilket i sig själv kan vara något besvärande för brukaren. Vårdare på äldreboenden kan även distribuera deras tid bättre och göra andra uppgifter istället . 

 

  •   Noggrannhet och känslighet  – Det nya och innovativa falldetektorer som är lösningar för upptäckt av misstänkta fall är idag  högt känsliga och noggranna.  Dessutom , några av enheterna har även implementerat  machine learning . Machine learning innebär att tillåta att enheter lär sig beteenden av en speciell användare /brukare och förutspå ovanliga förändringar som kan vara en indikation på möjliga fall. 

 

  • Mycket anpassningsbar och personligt genomförande – När genomförandet sker via en molnbaserad plattform,  falldetekterings  enheter arbetar i synergi med andra smarta lösningar som voice activated assistants ( Röstaktivering assistent) som tillhandahåller användaren total kontroll av enheterna. Användaren av den molnbaserade plattformen tillåter även vårdgivare att  smidigt implementera sådana lösningar i enlighet med deras behov.

 

 

 

Utnyttja moderna lösningar för falldetektering idag med Skyresponse 

 

Medan fall är oundvikliga , genomförande av och användning av falldetektorer, handlar i hög grad om mildra konsekvenserna av sådana händelser, samtidigt som man kan fastställa både orsak och riskfaktorer för fallolyckor. NHS rapporterar att runt 1 av 3 vuxna över 65 år kommer att få uppleva minst ett fall per år , vilket ytterligare understryker vikten av att införa falldetektering i bostäder, vårdhem och andra anläggningar för boende med assistans. Skyresponse erbjuder en  100 % molnbaserad, framtidssäker och skalbar plattform som gör det möjligt för vårdgivare att fullt ut dra nytta av moderna lösningar för falldetektering. Skyresponse gör det dessutom möjligt för leverantörer att smidigt införa smarta lösningar, särskilt de som långsamt övergår från analoga plattformar.