Client API 2018-02-08T09:34:30+00:00

Client API

Vill du som produkt- eller systemägare integrera larm och händelsehantering i dina produkter så är Skyresponse rätt partner för dig. Skyresponse befinner sig i teknikens framkant och en integration kan enkelt anpassas efter de unika krav som du som systemleverantör har. Skyresponse arbetar med olika affärsmodeller och integreringsmodeller som anpassas för att passa det projekt som vi gemensamt kommer fram till att göra. En typisk modell är att en viss del av projektet betalas som specialanpassning/kundfinansierad utveckling och en del som volymbaserad kostnad.

Skyresponse Client SDK för integration av larm och avvikelserapportering i dina produkter

Skyresponse Client SDK är en färdig lösning för att enkelt integrera nya typer av larmklienter med larmcentraler och system. Med Skyresponse Client SDK kan du snabbt och tryggt differentiera eller utöka din befintliga produkt för att skapa nya intäktsmöjligheter och nya tjänster.

Med Skyresponse Client SDK utvecklar du egna appar och produkter som integreras direkt mot Skyresponse:system via ett väldefinierat API. Du får tillgång till alla fördelar som Skyresponse:system erbjuder, samtidigt som du sparar tid och kostnad som en egen utveckling mot olika larmcentraler med olika protokoll skulle innebära.

Läs mer i databladet för Skyresponse Client SDK >>

Kontakta Skyresponse för mer information

Kontakta sales@skyresponse.com för att få mer information om Skyresponse Client API och Client SDK.

Larmsändare – Skyresponse

OEM-projekt

Vid OEM-integration hjälper Skyresponse till att kombinera Skyresponse teknik med systemleverantörens teknik. Integrationen görs i ett gemensamt projekt där vi jobbar i ett team tillsammans med den som levererar totalsystemet. Gränssnittet mellan Skyresponse och systemleverantörens ansvarsområden bestäms tillsammans tidigt i projektet, och man kan med fördel använda Skyresponse:system för all händelsehantering. Modellen gör att vi tillsammans kan skapa en larm- eller händelsehantering som fungerar perfekt anpassat, t ex till den enhet som slutanvändaren kommer att hålla i sin hand. Exempel på OEM-projekt kan vara integration av mjukvara för professionella enheter (t.ex. handdatorer) eller av specialanpassade larmenheter.

Ladda ner ”Skyresponse Client SDK Developer’s Manual” >>