Admin API 2018-02-08T09:36:39+00:00

Administrativt API

Skyresponse:system förmedlar larm och händelseinformation från digitala, internetanslutna enheter och system till mottagare, t ex i larmcentraler, med hjälp av en decentraliserad molnbaserad IT-plattform. Med hjälp av Skyresponse:system’s administrativa API kan ditt datorsystem hantera användare, larmcentraler och andra objekt i Skyresponse:system med standardiserade och väldokumenterade API-anrop. API:et nås med REST-anrop till angivna ”endpoints” och med ”methods” och parametrar som gör att ett externt system kan ange och redigera alla de egenskaper i Skyresponse:system som är tillgängliga för en operatör som har loggat in till systemet via det grafiska användargränssnittet för administration.

Via det administrativa API:et kan ett externt system skapa, redigera och ta bort användare, koppla larm till larmhanteringar och därmed också till larmcentraler och deras mottagargrupper. Det administrativa GUI:et och det administrativa API:et är alternativa sätt att hantera uppgifter i Skyresponse:system; alla funktioner i GUI:et utförs med hjälp av API-anrop.

Kontakta Skyresponse för mer information

Kontakta sales@skyresponse.com för att få mer information om Skyresponse Administrative API.