För utvecklare 2018-02-08T09:09:08+00:00

Utveckling av nya och befintliga produkter

Vill du som produktutvecklare eller systemägare integrera larm och händelsehantering i befintliga produkter eller utveckla nya lösningar? Skyresponse befinner sig i teknikens framkant vilket gör att integrationer och affärsmodeller kan anpassas utifrån olika modeller, projekt och behov.

Skyresponse

Systemets möjligheter

Skyresponse:system förmedlar larm och händelseinformation från digitala, internetanslutna enheter och system till mottagare, t.ex. i larmcentraler, med hjälp av en decentraliserad molnbaserad IT-plattform.

Hela systemet hanteras med hjälp av standardiserade och väldokumenterade programgränssnitt (API) som kan utnyttjas av alla som vill dra nytta av Skyresponse:systems unika egenskaper. Två huvudtyper av API är tillgängliga för systemet: Skyresponse:client API som används av produkter och system som vill sända larm och andra aviseringar till Skyresponse:system, och Skyresponse:admin API som låter andra datorsystem definiera användare, larmcentraler och andra objekt i Skyresponse:system.

Kontakta Skyresponse för mer information

Kontakta sales@skyresponse.com för att få mer information om Skyresponse API:er.