https://skyresponse.com/wp-content/uploads/2023/01/woman.jpg
News / Effektivisera verksamheten på ...

Effektivisera verksamheten på vårdhem genom moderna IR-sensorer

Artikeln handlar om hur man kan effektivisera verksamheten på vårdhem genom moderna IR-sensorer.

Vårdhem, precis som alla andra vårdinrättningar eller institutioner är inte främmande för operativa utmaningar och svårigheter. Några av de vanligaste problemen bland personalen är höga stressnivåer, ökande arbetsbelastning och vårdtagarnas förändrade behov.  

Vårdpersonalens roll är också tillräckligt utmanande – en studie som publicerades 2021 visade att den årliga omsättningen för personalen redan låg på 128 procent, och vissa anläggningar rapporterar om en omsättning på över 300 procent. Studier tyder också på att kvaliteten på den vård som ges är korrelerad med graden av arbetstillfredsställelse hos vårdarna, vilket är en viktig aspekt som bör uppmärksammas.

I dag försöker man dock genom att implementera moderna system och lösningar som smart radar och falldetektering för att lösa dessa problem genom att effektivisera verksamheten på vårdinrättningar och förbättra den allmänna livskvaliteten på vårdhem. 

 

En bild av hur moderna IR-sensorer kan effektivisera verksamheten på vårdhem.   

Moderna IR-lösningar, som Visers implementering av RoomMate-sensorn och Hepros lösning Nattuggla, är ofta integrerade med en mobilapp som vårdarna kan använda för att ta emot ett larm, i stället för att behöva kontrollera den vårdbehövande fysiskt så fort ett larm utlöses. Enbart den här funktionen har redan visat sig ha en betydande positiv inverkan på verksamheten på vårdhemmen, eftersom den gör vårdpersonalens arbetsflöde mycket effektivare. Genom att implementera dessa lösningar kan man effektivisera verksamheten på vårdhemmen, eftersom vårdtagarna inte längre behöver övervakas och kontrolleras konstant. Dessa sensorer kan på ett tillförlitligt sätt upptäcka fall och andra ovanliga händelser, till exempel när en vårdtagare tillbringar ovanligt lång tid på toaletten eller ligger för stilla i sängen, två fall som kan tyda på en möjlig nödsituation.

Sensorerna är mycket mer avancerade än traditionella och föråldrade lösningar och kan konfigureras utifrån varje brukares individuella behov och omständigheter. En annan fördel med RoomMate-sensorn är dess kompatibilitet med Dele Health’s lösningar för falldetektering, särskilt i mer privata användningsområden.

Bärbara sensorer har även uppdaterats grundligt för att passa moderna ändamål och har en stor anpassningsförmåga som är ett bra komplement till icke bärbara sensorer. Många vårdhem gynnas faktiskt mer av att införa bärbara lösningar. Viser har använt dessa bärbara larm i form av armband eller halsband på ett vårdhem i Lissabon, Portugal, och har observerat mycket lägre stressnivåer hos vårdpersonal, boende och till och med besökare. På samma sätt som vid implementeringen av RoomMate skickas larmen från dessa bärbara lösningar direkt till mobilappen, så att vårdpersonalen enkelt och omedelbart kan vidta åtgärder. 

 

Vad den analoga nedsläckningen 2025 i Storbritannien innebär för vårdhem och andra vårdinrättningar     

År 2025 kommer det analoga systemet att släckas helt och hållet i Storbritannien och alla traditionella vårdlösningar som fortfarande är analoga kommer att upphöra att fungera. Det kommer inte heller att ske några uppdateringar när övergången närmar sig. Från och med 2023 kommer British Telecom inte längre att sälja analoga enheter. 

TSA har förklarat att detta innebär brådskande konsekvenser för den teknikstödda vårdbranschen, eftersom miljontals människor i Storbritannien är beroende av televård. Även om det fortfarande dröjer några år innan den stora övergången sker, kommer en övergång så tidigt som möjligt att gynna vårdgivare, omsorgspersonal och vårdtagare.  

Vid en första anblick verkar det som om övergången till digital teknik kommer att påverka vårdgivarna mest, eftersom det är de som ska genomföra förändringarna i vårdlokalerna. 

Vårdpersonal och vårdtagare måste dock också anpassa sig till dessa förändringar, särskilt vårdhem som fortfarande använder gamla och föråldrade vårdlösningar i dag. Med tanke på de potentiella utmaningarna till följd av komplexiteten i övergången har TSA dessutom utarbetat ett dokument om vägledning för digital beredskap.

Dessutom kan de moderna molnbaserade plattformarna som finns tillgängliga idag hjälpa vårdgivarna att genomföra  en smidig övergång. De kan välja att genomföra implementeringen stegvis, endast installera  de lösningar som behövs ,samtidigt som de behåller en del av sina äldre lösningar, och på så sätt långsamt övergå till ett helt digitaliserat vårdhem.

 

Optimera verksamheten på vårdinrättningar med Skyresponse

Med tanke på den utmanande och ofta stressiga miljön på vårdhem är det till fördel för alla inblandade parter, vårdgivare och vårdtagare. Att införa lösningar för att lösa problemen och lätta på bördan för vårdgivarna är därför viktigt. Skyresponse erbjuder ett 100 % molnbaserat, framtidssäkert system, där plattformens öppna natur gör det möjligt för leverantörer att implementera enheter och lösningar som de själva väljer, vilket gör att de kan uppfylla sina kunders specifika behov.

Skyresponse och vår långsiktiga partner Viser AB har skapat ett komplett, förtestat paket med fysiska produkter och tjänster för den larmhantering som krävs på vårdhem. Viser Nursing Home Runway-lösningen är helt digital med garanterad driftsstöd från Viser AB och utformad för att möjliggöra minimal tid till marknaden, för alla som vill tillhandahålla moderna larm hanteringstjänster i toppklass.