Nytt avtal med Doro Care As till 12 kommuner i Norge

Doro Care AS i Norge har tecknat avtal med Hälsoinnovationscentret i Kristiansund om att leverera trygghetstjänster och telekomprodukter inom välfärdsteknologiområdet till användare i ordinärt och särskilt boende. Avtalet har tecknats genom en samordnad upphandling ...

2018-02-22T15:58:14+00:00 21 februari 2018|

Partner i EU-projekt för eHälsa

Luleå och Stockholm, 6:e december, 2017. Skyresponse AB har utsetts till samverkanspartner i EU-projektet “Samverkansmiljö Vård och Omsorg i hemmet” koordinerat av Luleå Tekniska Universitet. Projektets mål är att stimulera ...

2018-02-08T08:59:35+00:00 19 december 2017|

Partnership with ThingWorx

Skyresponse Brings Critical Alarm Service to Thingworx Platform, Solving a Key Challenge for Today´s IoT Projects. Skyresponse, a leading provider of critical alarm services, today announced that it has joined the PTC Partner Network ...

2018-01-19T07:56:05+00:00 14 november 2017|

Partnership with IoT company ST Solutions

Developing alarm service for clean air measurement. Alarm management company Skyresponse has entered a partnership with Scandinavian Technical Solutions (ST Solutions), to develop a concept for the measurement of clean air. The solution, which ...

2018-01-19T08:01:49+00:00 5 oktober 2017|

Larmhantering för smarta vårdhem

  Skyresponse molnbaserade lösningar för larm- och händelsehantering används redan idag på ett flertal vårdhem i Sverige och utgör många gånger en kritisk och avgörande komponent i larmhanteringsflödet. Då systemet ...

2018-01-17T12:12:59+00:00 14 september 2017|

Part of Amazon Partner Network

Skyresponse is now recognized as part of Amazon Partner Network - becomes Technology Partner to Amazon Web Services (AWS)   Skyresponse already uses functionality from Amazon Web Services (AWS) for its cloud-based system solutions ...

2017-08-22T15:06:20+00:00 22 augusti 2017|

Strategiska investerare

Larmhanteringsbolaget Skyresponse AB (tidigare Skygd AB*) har tillförts 9 MSEK genom en fulltecknad emission. Kapitalförstärkningen ska stödja bolagets fortsatta tillväxt och möjliggöra en vidare internationell expansion på den snabbt växande IoT-marknaden. Emissionen riktades till ...

2017-06-21T15:38:11+00:00 16 mars 2017|