iZafe

"Vi kompletterar varandra som bolag på ett väldigt bra sätt. iZafe har produkter och Skyresponse har plattformen. "

- Martin Strand, Product Manager, iZafe AB

Det här är en del i en serie av case studies, fallstudier, med Skyresponse-kunder. De är skrivna för att på olika sätt visa hur det är att jobba med Skyresponse.

Bakgrund & utmaning

iZafe develops and sells products and services within security and health care, with a wide range of personal alarms.

När iZafe påbörjade sitt samarbete med Skyresponse låg utmaningen i att knyta ihop den breda produktportföljen. Man ville göra tjänsterna mer lättanvända och praktiska för slutkonsumenten såväl som iZafes egna medarbetare. Det som vägde tungt i valet av Skyresponse var förmågan att kunna integrera analog utrustning i modern teknik. Även den kompetens, erfarenhet och kunskap inom säkerhetsbranschen samt det breda kontaktnät som Skyresponse besitter var en avgörande faktor i det slutgiltiga beslutet.

Devices and services

Lösning

För att optimera slutkundens helhetsupplevelse kopplades iZafes tjänster och produkter ihop via Skyresponse plattform. Produktportföljen har paketerats på ett standardiserat sätt för att med enkelhet kunna konfigureras, distribueras och manageras. Om en ny tjänst eller hårdvara ska implementeras kan den nu med enkelhet adderas till det existerande ramverket, vilket innebär en effektiviserad process mellan idé och lansering. Skyresponse lösning har tillfört agnostik och flexibilitet som gör att iZafes enheter också kan interagera med ekosystemet⁠, med både enheter och tjänster, utanför Skyresponse plattform.

Skyresponse blev, förutom en larmhanteringsplattform, även ett filter och brygga mellan olika larmcentraler och hårdvaran som resulterade i en betydligt starkare genomslagskraft, effektivitet och flexibilitet än tidigare.

Resultat

Idag kan alla produkter och tjänster inom iZafe gå att härleda till någon tjänst eller funktion inom Skyresponse. Verksamheterna är tätt sammanlänkade och har genom ett välfungerande samarbete skapat en effektiv arbetsprocess för att utforma nya funktioner, tjänster och hårdvaror. Genom att dra nytta av Skyresponse nätverk, historik och ekosystem kan iZafe idag leverera optimerade och etablerade tjänster inom säkerhet och samtidigt implementera nya funktioner och utforska nya möjligheter. Skyresponse blev en nyckelingrediens i en optimerad helhetsupplevelse för alla parter.

Vi har aldrig ställt en fråga eller gett förslag på ny funktion där svaret blivit: det går inte. Skyresponse har lösningar på alla våra önskemål!

– Martin Strand, Product Manager, iZafe AB

Läs mer om iZafe här.

Är du intresserad av våra lösningar eller behöver du mer information?

Kontakt