Intervju med Marita Ekblom – vår nya DevOps och Site Manager

Vad är din bakgrund?

Jag är uppvuxen i Haparanda och har alltid haft fallenhet för matematik och problemlösning. Min IT bana började med Systemvetenskaplig utbildning på Umeå Universitet, som jag avslutade 1993. IT var nytt för mig vid starten av min utbildning, men jag kände snabbt att jag hamnat rätt. Det var oerhört kul att lära sig om mänsklig interaktion och IT, möjligheterna för framtiden med IT samt själva hantverket i form av programmering. Efter slutförda studier flyttade jag till Luleå som jag tycker är Norrbottens pärla. Det finns vatten runt staden och ett aktivt kultur- och friluftsliv vilket jag uppskattar. Luleå har historien av att vara en stark industristad men har nu flera nya näringar där IT är i framkant. Stadens IT- bransch växer ständigt och kännetecknas av ett bra samarbete IT-företag emellan.

Vad har byggt din kompetens i branschen?

Jag har jobbat i hela ledet av IT under mina år i branschen. Jag har varit programmerare, systemarkitekt, projektledare, programchef, IT-strateg samt chef på olika nivåer inom produktutveckling och support av IT-system. Jag har byggt framgångsrika agila team och där har min förståelse för olika yrkesroller gett mig bra erfarenhet för att agera bollplank i alla typer av IT-relaterade frågor. Min erfarenhet från roller i stora IT-bolag har gett mig rätt perspektiv när det gäller processer och struktur som krävs för att bedriva hållbar IT-utveckling.

Jag har arbetat både på leverantörs- som kundsidan i offentlig som privat sektor och kan se och förstå bägge perspektiven. Som leverantör kan man ibland glömma kundernas vardag, men det är viktigt att se IT ur kundperspektiv, att aldrig glömma fokus att bygga rätt lösning för kund.

Hur ser vidden av din erfarenhet ut?
En av mina längre erfarenheter kommer från en mängd olika roller på olika nivåer i telecom, som konsult hos Ericsson. På 90-talet var Ericsson ledande i telecom, och då fanns inte samma prispress som idag. Stort fokus lades på struktur, kvalité samt processer och deadlines var heliga. Dessa principer har jag haft med mig sedan dess, och jag har kunna plocka guldkornen från denna första del av mitt yrkesliv till mina efterföljande år.

2007 kom jag in i IT-utveckling för sjukvården. Då var denna del av IT ännu en omogen del av IT i jämförelse till telecom, tex kunde man göra kodförändringar direkt i kod som var ute i produktionsmiljö, rent chockerande för en person med telecom bakgrund! Här fick jag stor nytta av mina kompetenser från telecom, där jag kunde plocka de bästa delarna från min erfarenhet för att göra snabba och viktiga förbättringar i vårdens IT, med mindset att sätta tillräcklig struktur och processer för den värld jag nu befann mig i.

Jag har också nytta av att jag arbetat i höga roller i mycket stora projekt, både inom telecom och sjukvård, inom både utveckling, leveranser och support, samt att jag arbetat med cross funktionella team med medlemmar i flera länder. Senast innan jag kom till Skyresponse var jag chef för support och leveranser av Tietos stora flora av produkter inom sjukvårdssektorn, som har kunder främst i Norden, men i vissa fall även i övriga Europa.

Idag agerar jag också IT-branschrådsordförande i Luleå Näringsliv. Branschrådet består av både företag i privat sektor, som offentlig sektor (kommun, region, Försäkringskassan IT etc) samt Luleå Tekniska Universitet. Rådet jobbar för att utveckla IT-branschen i regionen, säkra framtida kompetens samt gemensam kompetenshöjning genom föreläsningar och/eller gemensamma utbildningar. IT- branschrådet arbetar med en gemensam syn att bygga välmående ekosystem, där vi kompletterar varandras kompetensområden inom IT och jobbar för samarbete.

Vad förväntar du dig bidra till teamet?

Med min breda och långa erfarenhet inom IT, från en mängd olika roller, har jag rätt bakgrund för att hjälpa Skyresponse i sin tillväxtresa. Jag är van att bygga välkomponerade cross funktionella agila team, där teamen ges stor frihet under ansvar, med en självlärande mentalitet. Jag har arbetat i många typer av IT- verksamheter och under olika tidsepoker av IT-utveckling och vet vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Jag kommer att hjälpa företaget i uppskalning av verksamheten genom att hjälpa att sätta rätt fokus genom rätt prioriteringar. Att förmedla kundperspektiv och entusiasm för de viktiga delar av samhället som Skyresponse hjälper till att bygga. Dels vårdsektorn, som jag brunnit för i många år, dels IoT området som kommer att växa, där det då uppstår stora behov av hantering av olika händelser och avvikelser.

Jag kommer att förmedla kunskap om agila principer för utveckling, samt förfina och medvetandegöra vikten av rätt metoder och processer för utveckling, support och leverans. Mitt mål är att få människor att växa, att alla når sin fulla potential. Rollen som DevOps innebär att både bygga team och människor.

Vem är du annars och hur spenderar du din fritid?
På min fritid gillar jag att  långpromenera runt vattnen i Luleå. Det ger mig tillfälle att koppla av, ladda batterier och landa i mina tankar. Jag är sporadisk med träningen, gymmar ibland, gillar skidåkning, och då framförallt på vårisarna under vår underbara vårvinter här uppe! Jag roar mig också med att titta på serier och läsa böcker. Nu är det snart jul och jag hoppas vi får behålla snön vi fått i Luleå – då blir långpromenaderna extra mysiga!

2019-12-20T14:16:07+00:00 26 november 2019|